Välkommen till Högskolan i Gävle och Ekonomprogrammet (distans)!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Efter att du läst informationen nedan kan du kolla in checklistan, så att du inte missar något viktigt. Veckorna innan terminsstart bör du sedan gå igenom våra fem steg för att komma igång med studierna.

Introduktion

Introduktion till programmet sker via den första kursen du läser, Ledarskap och organisation A.

Du har även möjlighet att delta på introduktionsdagen som hålls på campus den 15 januari.

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser och låna böcker på biblioteket, bland annat, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång.

Programinformation

Ekonomprogrammet på it-distans innebär att du studerar med hjälp av Internet och instruktioner på webb-plattformen Blackboard. Ett it-distansprogram kan du läsa oberoende av var du befinner dig så länge du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling. Du måste dock vara medveten om att cirka hälften av programmets kurser examineras via skriftliga salstentor. Du kan välja att skriva dem i Gävle eller på ett av oss godkänt ställe nära där du bor (tentamen på annan ort). Vi vill också att du vid två tillfällen kommer till Gävle i samband med uppsatsseminarierna i slutet av programmets tredje år.

Det ekonomprogram som du nu ska börja ger efter tre års heltidsstudier en Ekonomie kandidatexamen (180 högskolepoäng). En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Varje termin är 20 veckor och är indelad i kursperioder om tio veckor och under varje kursperiod ges två kurser parallellt.

Vårterminen: v. 03-12 och v. 13-22
Höstterminen: v. 35-44 och v. 45-03

Som student på distansprogrammet kan själv välja studietakt. Om du vill läsa på helfart läser du 30 hp under en termin och om du vill studera på halvfart läser du 15 hp. Du styr själv din studietakt genom att välja hur många kurser du registrerar dig på. Alla kurser som ingår i distansprogrammet ges både höst- och vårtermin.

Under våren 2018 (första terminen) läser du två grundläggande kurser i företagsekonomi och en handelsrättslig översiktskurs

v 03-13 Ledarskap och organisation A (7,5 hp)
v 03-22 Handelsrättslig översiktskurs (15hp)
v 14-22 Marknadsföring A (7,5 hp)

Om du vill läsa första terminen på halvfart rekommenderar vi att du läser Ledarskap och organisation A + Marknadsföring A för att sedan nästa termin läsa handelsrättslig översiktskurs.

Tentamen
En av första terminens kurser (Marknadsföring A) examineras bland annat genom skriftlig tentamen i skrivsal. Tentorna går vanligtvis under den sista veckan i respektive kursperiod dvs. i detta fall i vecka 22. Som distansstudent kan du välja att skriva tentan på campus i Gävle eller vid ett lärcentra (www.nitus.se) eller vid universitet/högskola nära din hemort. Du tar själv kontakt med det ställe där du vill skriva, skickar därefter en ansökan till Högskolan (minst tre veckor innan tentan) och inväntar ett godkännande från oss. Om du vill skriva tentan på annan ort än Gävle ansöker du om detta genom ett webbformulär på hig.se/tentamen. Om du vill skriva tentorna i Gävle gör du din anmälan via Studentportalen. Om du har frågor kring tentamen på annan ort kontaktar du Lena Ask (tel. 026-648810).

Kursen Ledarskap och organisation A och Handelsrätt examineras via Internet och då behövs ingen tentamensanmälan.

De två första kurserna i programmet som börjar vecka 03 är alltså Ledarskap och organisation A och Handelsrättslig översiktskurs. För båda dessa kurser gäller att du ska registrera dig på kursen i Studentportalen och enrolla dig på Blackboard. Det är via Blackboard du sedan får detaljinformation om kursupplägg, uppgifter, examination osv.

Det är bra att tidigt gå in på vår hemsida och tittar på kursplaner och litteraturlistor för de två första kurserna.

Termin 2
Din andra termin (hösten 2018) ges sedan följande tre kurser på programmet (som alla bland annat examineras via skriftliga salstentor):

v 36-45 Externredovisning A (7,5 hp)
v 36-45 Dataanalys och statistik (15 hp)
v 46-03 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A (7,5 hp)

Du läser alla tre kurserna om du väljer helfartsstudier. Om du väljer halvfartsstudier rekommenderar vi att du läser klart första terminen och därför väljer handelsrättslig översiktskurs.

Observera! De här kurserna (gäller alla kurser och terminer fortsättningsvis) måste du anmäla dig till på www.antagning.se senast den 15 april 2018 (och därefter 15/10). Som programstudent har du platsgaranti till plats på dessa kurser. För att få denna förtur måste du dock logga in via högskola/universitet på www.antagning.se och också söka innan sista datum!

Kom ihåg att du som är distansstudent även har tillgång till hjälp och service från studentkår, bibliotek, studentservice, studievägledning, kurator, studentpräst, studentföreningar, Learning Center och IT-enhet. Kontaktinformation till dessa finns på vår hemsida www.hig.se och under "Allmän information" på denna sida.

En kort sammanfattning:
För att komma igång och kunna läsa de kurser som ges måste du som är antagen till programmet ordna följande:

  1. skaffa kurslitteratur (se kursplanerna och litteraturlistorna för respektive kurs)
  2. skaffa ett datorkonto
  3. registrera dig på de kurser som du vill läsa i Studentportalen
  4. logga in på Blackboard och enrolla dig på de enskilda kurserna

Allt detta gör du via Internet!

Om du har frågor som rör dina studier och ekonomprogrammet på distans kan du kontakta mig. Du får säkrast svar om du använder din studentmejl. Har du frågor som rör enskilda kurser ska du vända dig direkt till respektive lärare.

Lycka till med studierna!

Tomas Källquist
Utbildningsledare för ekonomprogrammet på distans

Inför dina första kurser

Kursplanen beskriver innehållet i en kurs. I kursplanen hittar du också en lista över den litteratur du behöver. Övrig information om dina kurser hittar du via lärplattformen Blackboard. Där finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och uppgifter.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Tomas Källquist.

E-post: tkt@hig.se
Telefon: 026-64 84 30

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med inloggningsuppgifterna från ditt datorkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell information som rör dig som student.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns, bland annat, kursens mål, innehåll och litteraturlista.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen, viktig information och annat som är på gång. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledare, studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren för studenter med funktionshinder.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2018-01-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)