Sök

Programintroduktion och upprop

Här hittar du information om dag, tid och plats för din programintroduktion. Programmen är listade i utbildningsområden och därefter bokstavsordning.

Inspark med start 16 augusti

Studentföreningarna och Gefle Studentkår ordnar tillsammans en inspark. Välkommen!

Ny student - Välkommen till Gefle Studentkår

Introduktionsdag fredag 25 augusti

Vi rullar ut röda mattan och välkomnar dig till en introduktionsdag på Högskolan i Gävle.

Ny student - Välkommen till vår introduktionsdag på Högskolan i Gävle

Förutbildning

Tekniskt basår 60 fup

Din utbildningsledare kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:

Tid:

 

Civilingenjör

 

Civilingenjörsprogram i lantmäteriteknik 300 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Design

Industridesign 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Ekonomi

Ekonomprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:

Tid:

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Hälsa och arbetsliv

Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Högskoleingenjör

Automationsingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Byggnadsingenjör 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Dataingenjörsprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Elektroingenjörsprogrammet

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Maskiningenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Kultur och media

Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:  

Tid:

Lärare

Förskollärarprogrammet 210 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:  

Tid:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:


Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:


Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Engelska 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, Engelska 300 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:

Tid:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, Matematik 300 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Distans

Dag:

Plats:

Tid:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, Religionsvetenskap 300 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:

Tid:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, Svenska 300 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:

Tid:

Teknik och samhällsbyggnad

Datavetenskapliga programmet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Magisterprogram i logistik och innovationsledning 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:  

Tid:

Magisterprogram i Energisystem 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Magisterprogram i Geomatik 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Master i Miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:  

Tid:

Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Campus

Dag:

Plats:

Tid:

Distans

Dag:

Plats:  

Tid:

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Vård och socialt arbete

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Information om dag och tid för upprop

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

För information mejla oss på studentsupport@hig.se

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Socionomprogrammet 210 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent. Gäller alla studieorter.

Dag:

Plats:

Tid:

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag: 28 augusti

Plats: 51:220

Tid: 10.00

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag: 28 augusti

Plats: 51:319

Tid: 10.00–12.00

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag: 28 augusti

Plats: 51:220

Tid:10.00

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Utbildningsledaren kommer att hålla en programintroduktion och upprop för dig som är ny programstudent.

Dag:

Plats:

Tid:

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Satu Moberg Sidan uppdaterades: 2023-05-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)