Sök

Välkommen till Högskolan i Gävle och Fastighetsmäklarprogrammet!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Börja med att kolla igenom vår checklista så att du inte missar något viktigt!

Två veckor innan terminsstart kan du sen följa vår steg för steg-guide. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera.

Färgglada pixlar i färgerna gult, rött och blått på svart bakgrund. Texten Hello & More i vitt

Hello & More - Introduktionsdag 25 augusti

Hello & More är vår digitala introduktion till studier på Högskolan i Gävle och du är varmt välkommen!

Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 25 augusti klockan 11.00 - 12.00. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & More kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Hello & More - introduktionsdag

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Om programmet

Programupprop

Programinformation

Programinformation och upprop: 25 augusti klockan 13.00 - 14.30 via Zoom
Länk till Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/69126491614

I samband med programinformationen får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Under programstarten ligger tonvikten på upprop och generell information om sådant du förväntas känna till som student vid Högskolan i Gävle samt specifikt som programstudent på Fastighetsmäklarprogrammet.

En plats på Fastighetsmäklarprogrammet är attraktiv. Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se

Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Grattis till din plats på Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp!

Utbildningen är under de två första åren anpassad till Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare i Sverige. Fastighetsmäklarkompetensen läser du in du under programmets två första år. Under år 3 läser du vår unika inriktning Ledarskap i säljande organisationer 30 hp samt slutligen en uppsatstermin om 30 hp som leder till en Filosofie kandidatexamen i Företagsekonomi.

Förväntningar på dig som student

Fastighetsmäklarprogrammet är i normalfallet en campus-utbildning. Det innebär att all undervisning bedrivs på campus utan distansanpassningar. En inte obetydlig del av programmets höga upplevda kvalité kan hänföras till kringaktiviteter såsom företagspresentationer och branschträffar utanför schemalagd undervisningstid. Vi rekommenderar därför (i normalfallet) alla studenter att bosätta sig i Gävle.

På grund av rådande Covid-restriktioner har HiGs ledning beslutat att all undervisning ska bedrivas på distans via Zoom under första halvan av ht 21. Vad som händer under andra halvan av höstterminen 2021 vet ingen i skrivande stund (maj 2021). Besked om första halvan av höstterminen 2021 kommunicerades av HIGs ledning i slutet på april 2021. Besked om vad som kommer att gälla för andra halvan av ht 21 ges sannolikt i sep/okt 2021.

Vår ambition är dock att i takt med att Covid-restriktionerna lättas upp och försvinner återgå till campusundervisning. Ovanstående gäller till annat kommuniceras.

Varje enskild kurs har två till åtta examinationsgrundande (obligatoriska) undervisningstillfällen. Övrig närvaro bygger på eget ansvar.

Akademiska studier innebär att ca 20% av tiden utgörs av föreläsningar, seminarier och examinationer. Resterande ca 80% av tiden bygger på självstudier. Detta upplägg kräver, som du säkert förstår, kontinuerlig planering, självdisciplin och framförallt att du avsätter den tid just Du behöver för att studera på ett systematiskt och framgångsrikt sätt.

Det gäller att hitta en balans mellan studier och studentliv. Under den första terminen lägger du grunden för dina fortsatta studier. Så investera i dig själv och gör allt i din makt för att få en bra start.

För distansstudenter, som inte är programmets målgrupp, erbjuder vi andra alternativ anpassade för distansstudier: www.hig.se/fastighetsmaklarkurser

Om utbildningen

Arbetet som fastighetsmäklare innebär goda karriärmöjligheter, varierande och stimulerande arbetsdagar omväxlande på kontoret och ute på fältet, men också ett ansvarsfullt jobb. Som fastighetsmäklare kommer du i kontakt med människor som befinner sig i olika, ibland svåra, livssituationer.

Som fastighetsmäklare agerar du förmedlande part mellan köpare och säljare vid en fastighets- eller bostadsrättsaffär, men yrket kan i många avseenden liknas vid ett säljyrke. Arbetet är fritt, du ansvarar i hög grad själv för storleken på din lön och bör tycka om att göra affärer.

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp erbjuder unika möjligheter för den som önskar utbilda sig till fastighetsmäklare. Den konkreta fastighetsmäklarkompetensen som regleras av statliga Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) erhålls under programmets första två år (120 hp). Den som vill kan efter två år ansöka om registrering hos FMI. Observera dock att för registrering krävs förutom 120 hp styrd utbildning även 10 veckors praktik hos en i ­Sverige registrerad fastighetsmäklare. Denna praktik
ombesörjs inte av Högskolan.

Under det tredje året breddar och fördjupar du dina kunskaper inom företagsekonomi. Ett viktigt inslag är den för fastighetsmäklarprogrammet skräddarsydda kursen Ledarskap i säljande organisationer 30 hp . Avslutningsvis följer en uppsatstermin i syfte att leda fram till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Högskolan i Gävle är den utbildningsorganisation i landet som har längst erfarenhet av fastighetsmäklarutbildning.

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp är utarbetat i samråd med branschrepresentanter och Fastighetsmäklarinspektionen.

Kraven för registrering som fastighetsmäklare på Fastighetsmäklarinspektionen

Efter utbildningen

Även om antalet utbildade och registrerade fastighetsmäklare har ökat på senare år finns mycket goda förutsättningar att få jobb och verka som fastighetsmäklare.

Som utbildad fastighetsmäklare kan du ta anställning hos det ökande antalet mäklarkedjor som finns etablerade i Sverige. Du kan också starta egen verksamhet eller välja att arbeta i närstående branscher som t.ex. fastighetsbolag och banker.

Examen: Filosofie kandidatexamen i Företagsekonomi

Välkommen till en spännande och utmanande utbildning!

Jonas Molin, Utbildningsledare

Programschema
Inför dina första kurser

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrevet till din första kurs som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

För att komma så väl förberedd som möjligt bör du se till att beställa kurslitteraturen i god tid. Den första kursen Fastighetsförmedling A ges över fem veckor, vilket innebär att tempot är högt och att du behöver komma igång med dina studier direkt. Kurslitteraturen som du förväntas ha tillhands från kursstart är:

  • Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (Senaste upplagan). Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Svensk Byggtjänst. Sidor: ca 330.
  • Holstein, Å (Senaste upplagan). Köpa hus. Lamgo förlag. Sidor: ca 120.
  • Mäklarsamfundet (senaste upplagan). Fastighetsmäklaren & Juridiken. Solna. Mäklarsamfundet. Sidor: ca 300
  • Nilsson, F. & Lind, H. (Senaste upplagan). Att förstå bostadsmarknaden genom historien om den ofrivillige bostadskarriäristen. Wijk Antik. Sidor: 150
Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Robin Törnbom som läser IT-GIS Systemutveckling på Högskolan kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Robin är tillgänglig för frågor fram till den 5 november.

E-post: studguide.robin@hig.se

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 18 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2021


Tips och stöd till dig som ny student

Stöd och aktiviteter för dig som är ny student på Högskolan

Under vårterminen kommer det att erbjudas digitala evenemang för dig som är ny student på högskolan. Dessa marknadsförs via våra sociala kanaler och som studentnyhet på www.hig.se/student

Ett evenemang är föreläsningsserien "Alltid på en tisdag" som är korta lunchföreläsningar via zoom. Är du nyfiken och vill veta mer om exempelvis hur du kan motverka stress, hur du skriver akademiskt, få tips om fiffiga appar, hur du kan navigera på din framtida arbetsmarknad och att tala inför grupp?

Boka redan nu in första passet "Så lyckas du med dina studier" som ges tisdag 25 januari klockan 12.15 - 12.45.

Schema "Alltid på en tisdag"

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Jonas Molin.

E-post: jonas.molin@hig.se
Telefon: 026-64 89 78

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)