Sök

Välkommen till Högskolan i Gävle och Förskollärarprogrammet på campus!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Börja med att kolla igenom vår checklista så att du inte missar något viktigt!

Två veckor innan terminsstart kan du sen följa vår steg för steg-guide. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera.

Färgglada pixlar i färgerna gult, rött och blått på svart bakgrund. Texten Hello & More i vitt

Hello & More - Introduktionsdag 25 augusti

Hello & More är vår digitala introduktion till studier på Högskolan i Gävle och du är varmt välkommen!

Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 25 augusti klockan 11.00 - 12.00. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & More kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Hello & More - introduktionsdag

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop: 25 augusti klockan 14.00 - 15.30 via Zoom
Länk till Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/69500222128

I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se.

Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till förskollärarprogrammet! Nedan finns information om programmet och dess upplägg samt en kursöversikt för den första terminen.

Med anledning av covid-19 kommer den första kursen i programmet, UKG034 Perspektiv på läraryrket 7,5 hp, ges helt på distans och studenter kommer endast att träffas via digitala verktyg. Den andra kursen, BI058A Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp, kommer att ha campusbaserad undervisning/examination som sker utomhus. Mer information om detta ges senare i välkomstbrev för kursen BI058A. Övriga två kurser planeras att ges enligt normala förutsättningar för campusbaserade studier. Men ytterligare förändringar kan komma att ske beträffande campusbaserad undervisning/examination under höstterminen 2021 med anledning av covid-19 och information ges då fortlöpande.

Om programmet

Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle leder till en förskollärarexamen efter fullgjord utbildning om 210 högskolepoäng (hp). Examen avläggs på grundnivå enligt Högskoleförordningens examensbeskrivning för förskollärarexamen (HF 1993:100, bilaga 2) och utbildningen förbereder dig för undervisning inom förskola och förskoleklass. I förskollärarprogrammets utbildningsplan finns programmets alla kurser och Högskoleförordningens examensmål för förskollärarexamen.

I förskollärarprogrammet varvas studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med ämnesstudier (Förskolepedagogik- och didaktik). Ämnesstudierna innefattar bl.a. barn i kultur och natur, estetiska lärprocesser samt barns lärande i språk och matematik. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras bl.a. skolväsendets historia och organisation, ledarskap, kulturmöten, hållbar utveckling och förskolans demokratiska uppdrag. I den sjunde och avlutande terminen i programmet genomför studenten ett självständigt arbete på grundnivå om 15 högskolepoäng.

Förskollärarprogrammet campus är en dagtidsutbildning och studierna är på heltid med 100 procent studietakt. Examination och undervisningen sker både på campus och vid vissa tillfällen i webbaserad form.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i såväl ämnen som den utbildningsvetenskapliga kärnan, genomförs vid tre tillfällen under utbildningen och är förlagda i termin ett (17 dagar), termin fyra (33 dagar) och termin sex (50 dagar). Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett högskolepoänggivande moment i en kurs och ingår i programmets undervisning. VFU-placering sker på annan skolenhet än där du eventuellt har anställning/vikarierar, nyligen varit elev eller har någon anhörig/annan närstående.

Programmets upplägg

Undervisning och examination består av t.ex. av föreläsningar, seminarier, självständiga arbeten, grupparbete och praktiska övningar, inkluderande laborationer, exkursioner, case samt workshops. Det pedagogiska synsättet i utbildningen grundar sig på att du deltar aktivt i olika former av undervisning och att du är en resurs för övriga i gruppen. Deltagande i grupparbete ses som ett sätt att utveckla relationella och sociala färdigheter vilka båda är betydande delar av yrkesprofessionen. I kurserna används den webbaserade lärplattformen Canvas för kommunikation i kursen och studiehandledning till studenterna. På Canvas finns bland annat kursspecifik information, instruktioner, kursmaterial och examinationsuppgifter.

Vid varje kursstart presenteras kursplanen, studiehandledning och schema samt examinerande uppgifter för dig. Studiehandledningen på Canvas ska ge vägledning och förtydliga det arbete som ska ske inom kursens ram. Examinationsformer varierar mellan ämnen och kurser och i en och samma kurs kan flera examinationsformer tillämpas för att säkra olika aspekter av lärande. Examinationer av lärandemål utgår från kursplanemål och de kan ske enskilt eller i grupp. Kursplaner och litteraturlista söker du själv fram på hig.se.

Den första terminen består av nedanstående kurserna och ges i följande ordning:

Kursöversikt

Kurskod

Kurs och antal högskolepoäng

Vecka

UKG034

Perspektiv på läraryrket 7,5 hp

35-39

BI058A

Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp

40-44

UKG035

Barn och ungdom 12 hp inkl. VFU 5 hp

45-02*

UKG036

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik 3 hp

45-02

*) VFU genomförs måndag vecka 47 till tisdag vecka 50.


Information om den första kursen Perspektiv på förskolläraryrket kommer i specifikt välkomstbrev för kursen. Kursen genomförs helt på distans med anledning av covid-19

Inför dina första kurser

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola/skola och består av praktiskt lärararbete. Den sker i samverkan mellan Högskolan i Gävle och kommuner/skolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig förberedelse inför kommande yrkesverksamhet. VFU ger dig även möjlighet att knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk tillämpning i teori och forskning.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Linnéa Waern som läser Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Linnéa är tillgänglig för frågor fram till den 5 november.

E-post: studguide.linnea@hig.se

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 18 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2021


Tips och stöd till dig som ny student

Stöd och aktiviteter för dig som är ny student på Högskolan

Under vårterminen kommer det att erbjudas digitala evenemang för dig som är ny student på högskolan. Dessa marknadsförs via våra sociala kanaler och som studentnyhet på www.hig.se/student

Ett evenemang är föreläsningsserien "Alltid på en tisdag" som är korta lunchföreläsningar via zoom. Är du nyfiken och vill veta mer om exempelvis hur du kan motverka stress, hur du skriver akademiskt, få tips om fiffiga appar, hur du kan navigera på din framtida arbetsmarknad och att tala inför grupp?

Boka redan nu in första passet "Så lyckas du med dina studier" som ges tisdag 25 januari klockan 12.15 - 12.45.

Schema "Alltid på en tisdag"

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Anna Eriksson.

E-post: anna.eriksson@hig.se
Telefon: 026-64 85 45

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)