Sök

Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Industridesign!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Börja med att kolla igenom vår checklista så att du inte missar något viktigt!

Två veckor innan terminsstart kan du sen följa vår steg för steg-guide. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera.

Färgglada pixlar i färgerna gult, rött och blått på svart bakgrund. Texten Hello & More i vitt

Hello & More - Introduktionsdag 25 augusti

Hello & More är vår digitala introduktion till studier på Högskolan i Gävle och du är varmt välkommen!

Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 25 augusti klockan 11.00 - 12.00. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & More kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Hello & More - introduktionsdag

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop: 25 augusti klockan 13.00 - 14.00
Länk till Zoom:
https://hig-se.zoom.us/j/63168965717

I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se.

Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Industridesign,180 hp! Det är roligt att du har sökt vår utbildning och det ska bli spännande att lära känna dig och dina studentkamrater.

Industridesign håller till i hus 45, Heimdall. Hus 45 är en fristående byggnad. Ta campuskartan till hjälp för att hitta hit. Alla studenter på Industridesign får en egen arbetsplats i ritsal och de flesta lektioner hålls i våra ritsalar och verkstäder i hus 45. På uppropet kommer du att träffa lärarna på programmet, få programinformation och en digital rundvandring i lokalerna.

Läsperiod 1 är beslutad att ske på distans på Högskolan i Gävle. Men det kommer ges undantag för kurser och moment som kräver närvaro på plats pga. behov av viss utrustning eller speciella lokaler. Räkna därför med att du kommer behöva vara på plats även under denna läsperiod.

Om programmet

Utbildningens syfte är att utbilda en modern industridesigner med teoretisk-praktisk kompetens inom industridesign, hållbarhet och material, och som kan bidra till att skapa en hållbar livsmiljö för människan. Inom materialkontexten finns ett fokus på nya skogsråvarubaserade material som en bas för nya innovativa och ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbara designlösningar. Utbildningen ger en bred kompetens att arbeta med design-, material- och hållbarhetsfrågor på uppdrag, i företag och andra organisationer, i framtagande av egna designlösningar eller i vidare studier på avancerad nivå. En industridesigner från Högskolan i Gävle är väl rustad för att lösa dagens och framtidens komplexa designproblem inom näringsliv och samhället.

Programmets upplägg och innehåll

Programmet går på helfart och vi läser oftast en kurs i taget frånsett några kurser i ettan som går parallellt på halvfart. De flesta kurser har hög förväntan på närvaro, även om det sällan är närvaroplikt, eftersom vi jobbar mycket i grupp och en stor del av undervisningen bygger på handledande möten mellan student och lärare. Så det är inte rekommenderat att exempelvis arbeta samtidigt som man avser att läsa vårt program.

Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och för att kunna genomföra dem finns det resurser i form av modellverkstad, ateljé och ritsalar för varje klass med en egen arbetsplats för varje student. Det mesta av studierna sker på plats i skolan för att kunna ha tillgång till utrustning och studiekamrater vid grupparbeten. Schemat är ofta lagt över heldagar, till skillnad från många andra utbildningar.

De egna lokalerna där alla tre årskurser har sina ritsalar gör också att det blir många möten mellan studenter från olika klasser och du kommer ha möjlighet att lära dig mycket av dina studiekamrater under åren.

Utöver studielitteratur kommer du att behöva köpa en del material, ex skiss- och modellmaterial. Du får mer information om detta av respektive kursansvarig.

Programmet använder studentaktiva arbetsformer som utgår från problem eller specifika frågeställningar, där du i designprocesser får arbeta fram nya koncept och lösningar på ett metodiskt och medvetet sätt. Utbildningen är projektintensiv och cirka 30 projekt av olika storlek och komplexitet genomförs totalt under utbildningen. Inom designprocessen sker många kontakter med användare och näringsliv, vilket stärker den framtida yrkesrollen.

Första året har tema Designprocessens grunder och här lär du dig grundläggande begrepp och metoder inom design. Du lär dig teorier om och arbetar praktiskt med visualisering och gestaltning, genom färg- och formstudier, skissteknik, modellteknik och datorstödd design. Du kommer även lära dig grundläggande materialkunskap och mekanik och hållfasthetslära. Designprocessen introduceras genom projektarbeten i de olika kurserna.

Andra året har temat Design för ett uthålligt samhälle och här lär du dig olika sätt att förhålla dig till hållbarhetsbegreppet. Du får problematisera design och samhällsfrågor, utforska begreppet design för alla och samspelet mellan människa, produkt och miljö genom miljöpsykologi och ergonomi. Du får arbeta med nya skogsråvarubaserade/biobaserade material i materialdrivna designprocesser. Du lär dig om hur design har påverkats av och påverkat samhälls- och teknikutvecklingen i designhistoria.

Tredje året har temat Tillämpad design och då fördjupar du dina studier inom produktionsmetoder, projektplanering, entreprenörskap, marknad samt presentation och kommunikation av design. Utbildningen avslutas med forskning och design och ett självständigt examensarbete som kan utföras på uppdrag av externa beställare.

Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart läs kursplanen för den första kursen, Designprocessens grunder, titta på litteraturlistan och inhandla böckerna. Böckerna i första kursen är grundböcker som ni kommer ha användning av under hela utbildningen och ger en bra inblick i de olika faserna i ett designprojekt.

Vid programinformationen kommer det mer information. I kurserna använder vi den digitala lärplattformen Canvas, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.

Övrigt

Läsperiod 1 är beslutat att ske på distans, med möjlighet till vissa undantag för ex praktiska moment. All undervisning kommer genomföras med hänsyn till risk för smittspridning. Det innebär att det i början på höstterminen mestadels kommer vara distansundervisning. Men praktiska moment som finns i industridesignutbildningen kommer genomföras på plats med anpassningar för att minska smittspridningen. Du kommer att få mer information från kursansvarig lärare vad som gäller i dina kurser. Men räkna med att du kommer behöva vara på campus vissa dagar under dina första kurser.

Vid sjukdomssymtom är det viktigt att du stannar hemma och meddelar kursansvarig lärare. Inför studiestarten är det bra om du kan iaktta extra försiktighet så att du är säker på att du är symtomfri när du påbörjar dina studier, med hänsyn till dina nya studiekamrater och lärare.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Ann-Sofie Hartzén, utbildningsledare

Programschema
Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Malin Engvall som läser Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Malin är tillgänglig för frågor fram till den 5 november.

E-post: studguide.malin@hig.se

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 18 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2021


Tips och stöd till dig som ny student

Stöd och aktiviteter för dig som är ny student på Högskolan

Under vårterminen kommer det att erbjudas digitala evenemang för dig som är ny student på högskolan. Dessa marknadsförs via våra sociala kanaler och som studentnyhet på www.hig.se/student

Ett evenemang är föreläsningsserien "Alltid på en tisdag" som är korta lunchföreläsningar via zoom. Är du nyfiken och vill veta mer om exempelvis hur du kan motverka stress, hur du skriver akademiskt, få tips om fiffiga appar, hur du kan navigera på din framtida arbetsmarknad och att tala inför grupp?

Boka redan nu in första passet "Så lyckas du med dina studier" som ges tisdag 25 januari klockan 12.15 - 12.45.

Schema "Alltid på en tisdag", uppdateras inom kort med vårterminens program

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Ann-Sofie Hartzén.

E-post: ann-sofie.hartzen@hig.se
Telefon: 076-102 78 81

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-07-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)