Sök

Välkommen till Högskolan i Gävle och Socionomprogrammet!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Börja med att kolla igenom vår checklista så att du inte missar något viktigt!

Två veckor innan terminsstart kan du sen följa vår steg för steg-guide. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera.

Färgglada pixlar i färgerna gult, rött och blått på svart bakgrund. Texten Hello & More i vitt

Hello & More - Introduktionsdag 25 augusti

Hello & More är vår digitala introduktion till studier på Högskolan i Gävle och du är varmt välkommen!

Introduktionen kommer att sändas live på Facebook den 25 augusti klockan 11.00 - 12.00. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att kunna följa sändningen.

Under Hello & More kommer gäster som Högskolans rektor, studentkåren och andra studenter att hälsa dig välkommen till Högskolan i Gävle och ge dig sina bästa tips för en härlig studietid. Du kommer få chansen att ställa dina frågor i vår chatt och att upptäcka hur det ser ut på vårt campus. Och mycket mer så klart – vi ses i augusti!

Hello & More - introduktionsdag

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop: 25 augusti klockan 13.00 - 15.00 via Zoom
Länk till Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/69126830654

I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se.

Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Varmt välkommen till Socionomprogrammet 210 hp vid Högskolan i Gävle. Min förhoppning är du ska trivas hos oss som socionomstudent och som ansvarig utbildningsledare i socialt arbete vill jag redan nu förklara lite mer om hur utbildningen är upplagd och vad som kan vara bra att förbereda redan innan vi ses den 25 augusti för digitalt upprop och programintroduktion via webbmöte.

Utbildningens upplägg och pedagogiska premisser

Utbildningen erbjuds i form av en studieortsbaserad distansmodell (ej ren IT-distans) vilket innebär att du söker och antas till någon av våra fem studieorter Bollnäs, Hudiksvall, Gävle, Norrtälje eller Söderhamn. Du arbetar sedan i en bestämd mindre studiegrupp på den ort där du antagits. Det innebär att du fysiskt behöver vara på plats på din studieort 1-2 ggr/vecka för att arbeta med gruppuppgifter. Ibland är det möjligt att samarbeta digitalt inom grupperna, men det är inte möjligt att göra det konsekvent. Det är svårt att klara av utbildningen om du har långt att åka till din studieort eller om du arbetar mycket vid sidan om studierna. Jag vill poängtera att utbildningen innebär heltidsstudier och utgår ifrån att du som student är tillgänglig motsvarande heltidsarbete under dagtid.

Introduktion av kurser sker ofta i Gävle men också via Zoom (webbkonferensteknik) från egen hemdator. För att Zoom ska kunna användas fullt ut av dig som student så måste du ta fullt ansvar för att ha fungerade dator, webbkamera och headset att tillgå. Seminarier, viss examination eller annan obligatorisk undervisning kan förläggas till Campus i Gävle. Antalet fysiska träffar varierar mellan olika kurser och webbkonferensteknik används i flertalet kurser. Under träffarna i Gävle får du möjlighet att träffa övriga klasskamrater och lärare, diskutera och få flera perspektiv på kursernas innehåll vilket är centralt för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det pedagogiska upplägget grundar sig på att praktiskt socialt arbete är relationellt och att det utvecklas i relation till andra människor och utbildningen kan därför inte bedrivas helt individuellt eller enbart via IT-distans upplägg.

Det är (normalt sett) fler träffar i Gävle under de första veckorna av utbildningen för att du på bästa sätt ska beredas möjlighet komma in i studierna och få tillfällen att bekanta dig med lärare och kurskamrater. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens regler samt de lokala regler som fattas av rektor vid HiG avseende fysiska träffar på campus. Utökad användning av webbkonferensteknik i jämförelse med vad som normalt erbjuds i utbildningen är ett ersättningsalternativ som kommer att användas i den mån det behövs och är lämpligt.

Första dagen på kursen "Socialt arbete och sociala problem" den 30 augusti kommer att genomföras digitalt via webbmötestjänsten Zoom. En länk till webbmötet i Zoom kommer att skickas till dig via mejl dagarna innan. Kontrollera att du har rätt e-postadress i studiedokumentationssystemet Ladok.

Här kan du läsa hur du gör och vad du behöver för att delta i ett webbmöte via Zoom

Det är en fördel om du är inställd på att i så stor utsträckning som möjligt delta i all undervisning som erbjuds och de informationstillfällen som ges under introduktionsveckan och under de första kursveckorna. Det kommer att hjälpa dig att snabbare komma in i dina studierutiner. Vår erfarenhet av det pedagogiska upplägget med studieortsbaserad distansutbildning visar också att webbtekniken är mer lättanvänd och blir socialt tillgänglig för flertalet, om ett fysiskt möte har föregått exempelvis ett webbseminarium där fördjupande diskussioner hålls.

Socionomprogrammet kommer att förbereda dig under 3,5 år för att du ska kunna arbeta som socionom. Det unika med socionomutbildningen är att människan ses som en del i olika sociala system där individen, gruppen och samhället påverkar varandra ömsesidigt. Inom socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Under utbildningen läggs stor vikt vid vetenskapligt arbetssätt, forskning i socialt arbete samt personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

Förberedelser inför programstarten

Vid programuppropet kommer du att träffa mig som utbildningsledare och vi har då fokus på programövergripande frågor. Om du vill förbereda dig fram till kursstart är det bra att sätta sig in i kursplan och litteraturlista för den första kursen, Socialt arbete och sociala problem, 15 hp. I kurserna använder vi lärplattformen Canvas, där studiehandledning och övrigt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt.

Återigen, det ska bli roligt att träffa dig och jag med alla mina kollegor vid avdelningen ska göra vårt allra bästa för att du ska känna dig varmt välkommen som socionomstudent vid Högskolan i Gävle!

Med vänliga hälsningar.

FD. Maria Sjölund
Utbildningsledare i socialt arbete

Inför din första kurs

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Schema för första kursen Pdf, 717 kB.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Fråga en student

Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal - hur det känns att vara student på Högskolan i Gävle till exempel. Som en del av introduktionen har vi därför anställt en student som kan svara på just dina frågor.

Studenten Isabelle Bergman som läser Miljöstrateg på Högskolan kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Isabelle är tillgänglig för frågor fram till den 5 november.

E-post: studguide.isabelle@hig.se

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Insparken anordnas gemensamt av Gefle Studentkår och studentföreningarna och innebär vanligtvis en hel vecka med roliga och galna upptåg. Under rådande omständigheter med coronapandemin är det svårt att säga exakt hur årets insparksvecka kommer se ut. Om insparken kan genomföras är den tänk att starta 18 augusti. All information om årets inspark och de senaste uppdateringarna hittar du på geflestudentkar.se/inspark2021


Tips och stöd till dig som ny student

Stöd och aktiviteter för dig som är ny student på Högskolan

Under vårterminen kommer det att erbjudas digitala evenemang för dig som är ny student på högskolan. Dessa marknadsförs via våra sociala kanaler och som studentnyhet på www.hig.se/student

Ett evenemang är föreläsningsserien "Alltid på en tisdag" som är korta lunchföreläsningar via zoom. Är du nyfiken och vill veta mer om exempelvis hur du kan motverka stress, hur du skriver akademiskt, få tips om fiffiga appar, hur du kan navigera på din framtida arbetsmarknad och att tala inför grupp?

Boka redan nu in första passet "Så lyckas du med dina studier" som ges tisdag 25 januari klockan 12.15 - 12.45.

Schema "Alltid på en tisdag", uppdateras inom kort med vårterminens program

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Maria Sjölund från och med 16 augusti.

E-post: maria.sjolund@hig.se
Telefon: 072-023 02 83

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-08-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)