Högskolans informationsskärmar

På Högskolan i Gävle finns ett flertal skärmar för studentinformation strategiskt placerade där studenter och besökare rör sig mest.

Bra att veta innan du skickar in en bild

Den huvudsakliga målgruppen för informationsskärmarna är studenter och därefter besökare. Information till personal kan förekomma. 

Bildformat

Högskolan använder systemet Playipp för att lägga ut information på skärmarna. Vi rekommenderar att du använder filtypen jpg, men även pdf eller ppt fungerar. Varje bild visas cirka 10 sekunder.

Det finns både stående och liggande studentinformationsskärmar på Högskolan. För att bilderna ska vara läsbara på skärmarna gäller följande:

  • Tänk på att teckenstorleken behöver vara läsbar på avstånd. Om exempelvis Powerpoint används bör teckenstorleken vara 32 pt eller större.
  • Använd kontrast i färger. Ljus text på en plottrig bakgrund kan vara svår att läsa på avstånd.
  • Håll bilden ”ren”. Mycket text och röriga bilder stör ögat och informationen går förlorad.
  • Betona den viktigaste informationen så som viktiga datum och kontaktuppgifter.

Skärmarnas storlek

De skärmlayouter som används på studentinformationsskärmarna har följande storlek:

  • Stående layout - 980x1450px
  • Liggande layout, del av skärm - 1010x1030px

Publicering

Uppdatering av informationsskärmarna sker först och främst på måndagar. Övriga dagar sker uppdateringar i mån av tid. Inskickat material hanteras vanligen inom fem arbetsdagar. 

Inskickat material visas normalt under högst två veckor. Därefter tas informationen bort. Undantag görs efter bedömning av administrativt ansvarig i samförstånd med informationsgivaren.

Kontakt

Avdelningen för utbildningsstöd har administrativt ansvar för  studentinfoskärmarna.

E-post
studentcentrum@hig.se

Skicka in material

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)