Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolans informationsskärmar

På Högskolan i Gävle finns ett flertal digitala skärmar för studentinformation strategiskt placerade där studenter och besökare rör sig mest.

Bra att veta innan du skickar in en bild

Informationen på alla skärmar riktar sig primärt till studenter, och sekundärt till besökare och Högskolans personal. Information från externa aktörer publicerar som regel inte, med undantag för information från Gefle Studentkår och Högskolans studentföreningar. Information publiceras i mån av plats.

Bildformat och layout

För att bilderna ska vara läsbara på skärmarna gäller följande:

  • Tänk på att teckenstorleken behöver vara läsbar på avstånd. Om exempelvis Powerpoint används bör teckenstorleken vara 32 pt eller större.
  • Använd kontrast i färger. Ljus text på en plottrig bakgrund kan vara svår att läsa på avstånd.
  • Håll bilden ”ren”. Mycket text och röriga bilder stör ögat och informationen går förlorad.
  • Betona den viktigaste informationen så som viktiga datum och kontaktuppgifter.

Vi rekommenderar att du använder filtypen jpg, men även pdf eller ppt fungerar. Varje bild visas 10 sekunder.

Skärmarnas storlek

De skärmlayouter som används på studentinformationsskärmarna har följande storlek:

  • Stående layout–980x1450 pixlar

Publicering

Uppdatering av informationsskärmarna sker först och främst på måndagar. Övriga dagar sker uppdateringar i mån av tid. Inskickat material hanteras vanligen inom fem arbetsdagar. 

Inskickat material visas normalt under högst två veckor. Därefter tas informationen bort. Undantag görs efter bedömning av administrativt ansvarig i samförstånd med informationsgivaren.

Avdelningen för utbildningsstöd har administrativt ansvar för studentinfoskärmarna.

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)