Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-06-08


Innovativa examensarbeten belönas genom nytt stort stipendium

Ett årligen återkommande stipendium på max 34 100 kr till studerande vid
Högskolan i Gävle har instiftats av Knowit. Syftet är att premiera och
stimulera idérika studenter att vidareutveckla sina idéer.

Stipendiet utgör en belöning för en god studieprestation där särskild hänsyn ska tas till ett innovativt examensarbete – inom vilket ämnesområde som helst.

- Högskolan i Gävle vill arbeta för en hållbar livsmiljö för människan. För att åstadkomma detta är det oerhört viktigt att stödja och uppmuntra nya idéer och innovationer inom såväl utbildning som forskning. Det är genom människors utvecklingsdriv som vår framtid skapas och formas, säger Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle

- Vi är mycket stolta över att se ett nytt stipendium som premierar just innovation och ser fram emot ett spännande samarbete med Knowit för att gemensamt finna årets mest innovativa examensarbete, säger Maj-Britt Johansson.

– Vi vill främja ett innovativt tänkande för att möjliggöra utvecklandet av något originellt och principiellt nytt av betydelse. Knowit är ett bolag som jobbar med hög grad av innovation i vår dagliga verksamhet, antingen i vår egen verksamhet eller i våra kunders affär. Stipendiet är en självklar förlängning av vår egen verksamhet, säger Hans Reinikainen, initiativtagare och bolagschef för Knowit Gävleborg.

Stipendieansökan värderas i två steg. I första steget sker en granskning utifrån de akademiska meriterna. Denna granskning resulterar i ett förord som beslutas av stipendiekommittén, som består av akademiker från Högskolan i Gävle och representanter från Knowit.

I andra steget sker en granskning utifrån de innovativa kvaliteterna. Denna granskning görs av representant från Knowit i samråd med representant från stipendiekommittén och beaktar fyra olika dimensioner:  

  • Innovativ höjd - grad av nyhetsvärde
  • Strategisk höjd - grad av framåtriktning
  • Realistisk höjd - grad av genomförbarhet
  • Värdeskapande höjd - grad av ekonomiskt-, kulturellt-, socialt-, kvalitativt värde 

Stipendiet utdelas varje år i samarbete mellan Knowit och Högskolan i Gävle. 

Ansök senast 1 november

Till ansökan ska bifogas

  • godkänt examensarbete på lägst kandidatnivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

  • ett personligt brev på max 1 A4-sida, som beskriver hur examensarbetet uppfyller de innovativa kriterierna för stipendiet.
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2014-06-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)