Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-07-02


Nytt bilateralt utbytesavtal med Rocky Mountain College – USA

Samarbetet är ett positivt tillskott till övriga bilaterala avtal vid HIG och ger möjligheter för studenter att vistas i USA för studier.

HIG har nyligen undertecknat ett nytt bilateralt utbytesavtal med Rocky Mountain College (RMC) i Montana, USA. Detta grundar sig delvis på ett tidigare samarbete, som nu har startats på nytt.

Avtalet är högskoleövergripande vilket innebär att studenter från samtliga akademier har möjlighet att vistas vid RMC under en eller två terminer beroende på program och kursval vid HIG och RMC.

Samarbetet är också ett positivt tillskott till övriga bilaterala avtal vid HIG då det ger möjligheter för studenter att vistas i särskilt USA för studier.

Övriga bilaterala avtal som finns vid HIG är idag med lärosäten i Taiwan, Japan, Sydkorea och Kanada.


Läs mer om möjligheterna att studera utomlands här


För mer information kontakta:
Erik Olsson, Internationell samordnare
Telefon: 026- 64 86 28, 070-191 38 52
E-post: erik.olsson@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2014-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)