Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2015-11-18


Begränsad framkomlighet i korsningen Kungsbäcksvägen-Regementsvägen från och med fredag 19 november

Du som kör bil - välj om möjligt att köra via Parkvägen/Västra vägen och svänga in på Kungsbäcksvägen vid Konserthuset.

Från torsdag 19 nov och ca en månad framåt kommer Gävle kommun att utföra vatten- och avloppsarbete vilket kraftigt begränsar framkomligheten från korsningen Kungsbäcksvägen-Regementsvägen och upp mot rondellen vid E16/Västra vägen.

Särskilt under den första arbetsveckan då grävningar sker vid korsningen Kungsbäcksvägen-Regementsvägen påverkas framkomligheten kraftigt, då ett körfält stängs av. Därefter fortsätter arbetet norrut längs Regementsvägen och framkomligheten regleras med trafikljus.

Informationstavlor om den begränsade framkomligheten sätts upp av entreprenören på båda sidor av arbetsområdet.

För ytterligare frågor hänvisas till lokalhandläggare Fredrika Nordahl Westin, Avdelningen för infrastruktur (fnn@hig.se, ankn 8213).

 

Karta över korsningen Kungsbäcksvägen - Regementsvägen
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)