Parkeringsförbud nattetid

Från och med 1 november är det förbjudet att parkera på de allmänna parkeringsplatserna kl 24–05.

För att skapa en bättre parkeringssituation för våra tillresande studenter och anställda införs parkeringsförbud kl 24-05 på de allmänna parkeringsplatserna. För skyltning ansvarar Akademiska hus som äger marken.

Förbudet gäller på de allmänna parkeringarna, d.v.s.

  • vid hus 99
  • vid hus 41
  • högra sidan om Stenhammarsvägen (på f.d. Lilla fältet, ytan mellan hus 41 och 45).

Sedan tidigare finns redan förbud mot nattparkering på parkeringen som ligger bakom hus 96.

Platser som kräver särskilt tillstånd påverkas inte, och de personer som har särskilt parkeringstillstånd berörs inte heller av detta nya parkeringsförbud. De kan parkera på för tillståndet avsedd plats som tidigare, oavsett klockslag.

 


Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-02-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)