Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

2018-03-07 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, även känd som General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Läs mer om hur det påverkar dig som student här.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, även känd som General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Det är en EU-förordning som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen, PuL.

Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen handlar framför allt om hur och när personuppgifter får hanteras och vilka krav som ställs på den som ansvarar för personuppgifter eller hanterar personuppgifter för annans räkning.

 

Vad betyder detta för dig som student?

 • Dina rättigheter och skyddet för personuppgifter stärks
 • Du får mer och lättförståelig information om hur dina personuppgifter behandlas av Högskolan
 • Du får tillgång till dina personuppgifter på begäran, kan få dem rättade om de är felaktiga samt kan invända mot hur dina personuppgifter används
 • Du kan begära att dina personuppgifter raderas*

*) Dataskyddsförordningen kommer dock inte att påverka andra lagstadgar som reglerar vad myndigheter har för skyldigheter när det gäller, till exempel, arkivering, redovisning av studier eller offentlighetsprincipen.

 

Du som skriver eller ska skriva ditt examensarbete måste förhålla dig till de nya regler som gäller vid behandling av personuppgifter. Detta innebär att du ska:

 1. Utvärdera om det är nödvändigt att behandla personuppgifter,
 2. Definiera syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka uppgifter som måste samlas in,
 3. Bestämma hur information ska förvaras och hanteras säkert under arbetet,
 4. Bestämma vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras när arbetet är utfört,
 5. Informera de registrerade, inhämta dokumenterat samtycke och samla in den nödvändiga informationen,
 6. Behandla det insamlade materialet,
 7. Efter behandling, radera eller arkivera personuppgiftsmaterialet efter behov.

Stäm av med din handledare vad som är lämpligt för just ditt examensarbete i förhållande till den nya dataskyddsförordningen.


Läs mer om den nya dataskyddsförordningen på www.datainspektionen.se.

Har du frågor om den nya dataskyddsförordningen? Kontakta registrator@hig.se.

 

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2018-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)