Besiktning och prov av brandlarm 25-27 juni

2018-06-13 

Även sirenerna kommer att provas, men utrymning behöver ej ske.

Akademiska hus kommer att besikta samtliga fastigheter och prova brandlarmet med start måndag 25 juni ca kl 9.00. Arbetet kommer fortsätta även under tisdagen och onsdagen.

Besiktningsmannen börjar i hus 92 Ask och sedan fortsätter besiktningen runt om i fastigheterna medurs. Sist ut är hus 99 Freja.

Sirener kommer att ljuda under korta intervaller i ett hus i taget. Utrymning behöver inte göras.

Kontakta lokalhandläggare Fredrika Nordahl Westin eller Akademiska hus för frågor.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)