Parkeringarna renoveras, avgift införs

2019-08-30 

Arbetet med ombyggnationen av parkeringsplatserna på Kungsbäck är i slutskedet. Samtliga parkeringsytor beräknas att vara färdigställda under vecka 38. I samband med det införs, som planerat, en parkeringsavgift. Avgiften kommer att vara reducerad för studenter och anställda.

Arbetet med ombyggnationen av parkeringsplatserna på Kungsbäck är i slutskedet. Samtliga parkeringsytor beräknas att vara färdigställda under vecka 38. I samband med det införs, som planerat, en parkeringsavgift. Avgiften kommer att vara reducerad för studenter och anställda.

– Arbetet med parkeringarna har flutit på enligt plan. Parkeringsytorna har asfalterats, märkts upp och belysning har installerats. Vi har även sett över och kompletterat skyltningen, säger Frida Melin, förvaltare på Akademiska Hus.

Här hämtar du ditt parkeringstillstånd

I samband med upprustningen av parkeringsytorna införs en parkeringsavgift från och med måndagen den 16 september. Priset är reducerat för Högskolans studenter och personal: 5 kronor/timme med en maxtaxa om 10 kronor/dag. Avgiften för resterande kommer att vara 5 kronor/timme under hela dagen. För att få den reducerade taxan krävs ett särskilt tillstånd som placeras i framrutan på bilen. Du kan hämta ut ett parkeringstillstånd i Fårhallen 2-3 september kl. 10:00-14:00. Därefter lämnas parkeringstillstånden ut i receptionen, hus 22 eller hos vaktmästeriet, hus 32. För att bevisa att du är student behöver du visa upp ditt HiG-kort alternativt ditt antagningsbevis.

Smidiga betalningslösningar

Det kommer att finnas två alternativ för att lösa parkeringsavgiften: antingen genom att lösa biljett i någon av de parkeringsautomater som finns på området eller genom en applikation, direkt i telefonen.

– Det är smidigast att betala parkeringsavgiften genom QParks app som heter MobilPark. Det finns även två parkeringsautomater; en ligger i anslutning till den stora parkeringen mot centrum, den står mitt emot entrén till hus 99. Den andra automaten är placerad vid parkeringen intill lilla fältet, alltså parkeringen som ligger mellan Valhall och hus 45, säger Frida Melin.


Text och foto: Stina Lilja

Publicerad av: Stina Lilja Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-08-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)