Ska du ansöka om examen och blev klar med din utbildning före juli 2015?

2019-09-24 

År 2007 anpassades det svenska universitets- och högskolesystemet till övriga Europa. I och med denna anpassning infördes även nya examenskrav. Enligt övergångsbestämmelser gäller att den som före 1 juli 2007 påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Examen enligt äldre bestämmelser upphör inom kort

Efter fyra år med lokal tillämpning av övergångsreglerna upphör möjligheten att ta ut en examen enligt äldre examensordning vid Högskolan i Gävle. Efter 1 januari 2020 utfärdas inte examina enligt äldre bestämmelser. Lärarexamina enligt äldre bestämmelser berörs inte av detta beslut.

För dig som är berörd gäller följande

För att du ska få din examensansökan prövad mot äldre examensordning ska du:

  • Antagits före 1 juli 2007
  • Senast 30 juni 2015 uppfyllt alla krav för den examen du ansöker om
  • Inkommit med ansökan senast 31 oktober 2019 för att examen ska utfärdas senast 31 december 2019.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)