Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om coronaviruset

2020-03-04 

Högskolan i Gävle följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer vad gäller coronaviruset.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten och UD som bevakar utvecklingen och kommer med råd och rekommendationer.

Högskolans ledning går generellt inte in och gör egna rekommendationer, bland annat eftersom situationen förändras från dag till dag och från land till land och att expertisen på området finns hos andra myndigheter.

Inresande - Rekommendationer om frivillig karantän

Högskolans ledning har sedan tidigare rekommenderat att anställda och studenter som vistats i drabbade områden i Kina ska arbeta eller studera i hemmet under två veckor efter hemkomst.

Sedan det skrevs har UD gått ut med en avrådan för resor till Iran och som en konsekvens av det rekommenderar Högskolan nu att inresande från Iran också ska arbeta eller studera i hemmet under två veckor efter ankomst till Sverige.

Den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen WHO visar att spridningen i Kina fortsätter, men att ökningen i landet har avtagit. Förutom Kina är det framförallt i Iran, norra Italien och Sydkorea som det förekommer virusspridning. Mindre utbrott har även konstaterats i bland annat Tyskland och Frankrike.

Generell rekommendation är att diskutera och rådgöra i varje enskilt fall med närmaste chef (för anställda) eller lärare (om man är student).

Utresande från Sverige till andra länder

Högskolans ledning uppmanar anställda och studenter att följa de rekommendationer som finns från myndigheterna. I skrivande stund, den 3 mars, avråder UD från resor till Iran och till drabbade områden i Kina. När det gäller Italien råder reserestriktioner till vissa områden som införts av de italienska myndigheterna. Det finns ingen generell avrådan från svenska myndigheter när det gäller resor till Italien och inte heller någon avrådan från resor till Sydkorea.

Högskolans rekommendationer innebär att tjänsteresor till Kina och Iran tills vidare inte beviljas. Medarbetare som befinner sig i utlandet i områden där smittade finns uppmanas att registrera sig på svensklistan (Svensklistan - Sweden abroad) ) hos UD för uppdaterad information från ambassaden.

Allmänt om corona

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är mycket hög för att upptäcka nya fall i Sverige av covid-19 som viruset kallas, och att risken för allmän spridning i landet är måttlig. Man utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

I Sverige har hittills över 1 000 prover analyserats varav omkring 30 fall har varit positiva. Hittills har endast personer som smittats utomlands, eller som haft nära kontakt med personer som smittats utomlands, insjuknat i covid-19 i Sverige.

Vid influensaliknande symptom, kontakta sjukvårdsupplysningen via 1177.

Högskolan bevakar Folkhälsomyndighetens och UD:s information kring coronaviruset.

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Text: Tommy Löfgren

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)