Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans rekommendationer kring coronaviruset

2020-03-11 

(uppdaterad 2020-03-12) Högskolans krisledningsgrupp har nu en dialog kring beredskapen för coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. I nuläget påverkas inte Högskolans ordinarie verksamhet, men ledningen följer utvecklingen och uppdaterar informationen så fort det sker en förändring.

Modell över coronaviruset.

Coronaviruset (modell).

För att värna om studenter och medarbetare har Högskolan i Gävle beslutat om följande rekommendationer:

  • Alla med förkylningssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.
  • Av arbetsmiljöskäl rekommenderas alla studenter och medarbetare som vistats i riskområden att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst, oavsett om man känner sig smittad eller inte. Som medarbetare kontaktar du din närmaste chef och som student din lärare/handledare.
  • Medarbetare eller student som varit i kontakt med smittad person som insjuknat i Coronavirus rekommenderas starkt att arbeta eller studera hemifrån i två veckor.
  • Inga tjänsteresor eller utbyten ska göras till de områden UD avråder ifrån.
  • Alla tjänsteresor ska bokas med ombokningsbara och avbokningsbara biljetter.
  • Som medarbetare eller student bör man hålla sig uppdaterad via UD och Folkhälsomyndigheten. Medarbetare och studenter uppmanas att följa dessa myndigheters rekommendationer.
  • Besök från ett riskområde som pekats ut av UD bör avstyras.
  • I nuläget ändras inte Högskolans ordinarie verksamhet. Om man är frisk går man till jobb eller undervisning som vanligt. Planerade tentamen ska genomföras.

I Sverige bevakar UD och Folkhälsomyndigheten utvecklingen kring viruset och kommer med rekommendationer. Högskolans ledning följer dessa rekommendationer och går generellt inte in och gör egna, bland annat eftersom situationen förändras från dag till dag och från land till land och att expertisen på området finns hos andra myndigheter.

UD avråder i skrivande stund från resor till Kina, Iran, Italien, och till delar av Sydkorea på grund av viruset (mer detaljerad information finns på UD:s hemsida).

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras och att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte ska gå till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden.

Just nu finns inga övriga begränsningar som påverkar Högskolan i Gävles ordinarie verksamhet.

Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på influensasymptom som feber, hosta eller andningssvårigheter – särskilt om du har varit i ett smittodrabbat område. Stanna hemma. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning.

Detta gäller vid resor

Inga tjänsteresor eller utbyten ska göras till de områden UD avråder ifrån.

Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning om du känner dig sjuk och har vistats i ett riskområde.

Högskolans ledning rekommenderar starkt och av arbetsmiljömässiga skäl att anställda eller studenter som varit i de drabbade områdena ovan arbetar eller studerar i hemmet under två veckor efter ankomst till Sverige (frivillig karantän). Man ska diskutera detta med sin närmaste chef (som anställd) eller lärare/handledare (som student).

Om du blir sjuk under perioden med jobb/studier hemifrån, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symptom och var du har rest. Håll din chef eller lärare/handledare underrättad om du behöver utöka tiden hemma.

Vad gör man om man har en bokad tjänsteresa eller planerade utbytesstudier till något till ett annat område där smittan finns?

Högskolans ledning uppmanar nu till försiktighet när det gäller resor utomlands. Till vissa riskområden råder totalt reseförbud (enligt UD:s rekommendationer). Till övriga länder/regioner där smitta konstaterats bör anställda och studenter överväga om en resa verkligen är nödvändig eller om det finns andra lösningar.

Ingen som känner oro över att resa utomlands ska tvingas att åka. Det gäller även områden som inte är klassade som riskområden men där smittan finns. Om en medarbetare har en resa planerad eller bokad och känner oro bör man som chef ha en dialog med medarbetaren om att försöka hitta en alternativ lösning. Det finns inget krav att resa även om biljetten inte är ombokningsbar.

Om du behöver resa som anställd; beställ bara ombokningsbara och avbokningsbara biljetter eftersom läget kan förändras.

Studenter som har planerade utbytesstudier i ett riskområde bör få hjälp att hitta en lösning för studier vid Högskolan i Gävle istället.

Påverkas vår verksamhet av coronaviruset?

I dagsläget finns ingen anledning att ändra på Högskolans ordinarie verksamhet. Om man är frisk går man till jobb eller undervisning som vanligt. Planerade tentamen ska genomföras. Högskolans ledning är medveten om att situationen kan förändras och följer utvecklingen.

En särskild arbetsgrupp har bildats för att följa utvecklingen med spridningen av corona. Högskolans krisledningsgrupp har också haft möte i frågan. Det finns en beredskap att snabbt fatta beslut om verksamheten på Högskolan i Gävle skulle behöva begränsas på något sätt.

Vad händer med planerade stora konferenser i Sverige?

Regeringen har fattat beslut om att inga sammankomster med fler än 500 personer får hållas. Möten med fler än 500 personer måste därför ställas in.

Som ansvarig för en konferens eller ett större möte med färre än 500 personer bör man se över om det finns ett sista datum då det går att ställa in eftersom myndigheternas rekommendationer kan förändras.

Hur ska man som anställd eller student veta om läget förändras och om Högskolans undervisning eller övriga verksamhet påverkas?

Vad gäller det som rör Högskolans verksamhet så kommer ledningen fortsatt att gå ut med information. För anställda i huvudsak via intranätet och via chefer. För studenter via studentsidorna på webben, hig.se, och via de elektroniska informationstavlor som finns på Högskolan.

När det gäller mer detaljerad information kring virusets spridning och kring läget i omvärlden är Högskolan inte den primära källan.

Som medarbetare eller student bör man hålla sig uppdaterad via UD, Folkhälsomyndigheten och WHO. Länkar finns nedan:

Text: Anders Munck

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)