Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans rekommendationer kring coronaviruset - Uppdaterad 13 mars

2020-03-13 

Högskolan i Gävle vidtar en rad åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset.

För dig som student kan det innebära mer undervisning på distans och ändrade tentamensformer.

Det är också viktigt att stanna hemma vid förkylningssymptom för att undvika smittspridning.

I skrivande stund, den 13 mars, har Gävleborgs län fem konstaterade coronafall och samtliga har en koppling till utlandsresor.

– I dagsläget är det ingen allmän smittspridning i Gävleborgs län och det gör att vi kan upprätthålla nära nog normal verksamhet på campus i Gävle, samtidigt som vi genomför nödvändiga preventiva åtgärder och förbereder oss för olika scenarier, säger rektor Ylva Fältholm.

Undervisningen på campus fortsätter som planerat samtidigt som Högskolan kommer att erbjuda fler tillfällen med undervisning på distans.

Om man drabbas av coronaviruset och måste vara hemma ska man kontakta sjukvården via sjukvårdsupplysningen 1177.

Om du missar undervisning på grund av coronaviruset kontaktar du studentcentrum@hig.se som kontaktar din kursansvarige som ger dig information hur du ska göra just i din kurs.

Om du behöver vara hemma med anledning av coronaviruset och därför missar en ordinarie examination, ber vi dig i första hand att utnyttja omtentatillfället. Det kommer också att hållas extra tentamenstillfällen i slutet av vårterminen. För att få möjlighet till extra examination ska du ha meddelat studentcentrum@hig.se att du stannar hemma på grund av coronaviruset.

Från den 13 mars gäller följande riktlinjer angående coronasmittan:

Allmänt

 • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.
 • Student som varit i kontakt med smittad person som insjuknat i coronavirus rekommenderas att arbeta eller studera hemifrån i två veckor.
 • Alla med förkylningssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.

Resor

 • Stor restriktivitet gäller för utbytesresor för studenter. Studenter ska rådgöra med lärare/kursansvarig.
 • Vi ska följa UDs råd när det gäller vilka länder som helt ska undvikas. (mer detaljerad information finns på UD:s hemsida).
 • Av arbetsmiljöskäl rekommenderas alla studenter som har vistats i riskområden att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst, oavsett om man uppvisar symptom eller inte. Kontakta lärare/kursansvarige.

Arrangemang

 • Högskolan följer tills vidare det regeringsbeslut som innebär en maxgräns på 500 personer vid större sammankomster.

Undervisning och tentamen

 • Tills vidare fortsätter undervisning och övrig verksamhet på Högskolan som vanligt.
 • Högskolan ser för närvarande över olika scenarier beroende på hur coronasmittan utvecklas, om hela eller delar av Högskolans verksamhet behöver förändras eller stängas.
 • Högskolan undersöker möjligheten att genomföra tentamen i mindre grupper. Planer för detta håller på att tas fram. Se ”Mer information om viruset” nedan.
 • För studenter med planerad eller pågående Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer vi arbetsgivarens bedömning. Högskolan planerar för hur studenterna ska fortsätta sina studier om VFU skulle ställas in.

Mer information om viruset

Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på influensasymptom som feber, hosta eller andningssvårigheter – särskilt om du har varit i ett smittodrabbat område. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning.

Stanna hemma vid förkylningssymptom.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Har någon på Högskolan blivit sjuk i coronaviruset?

Vi har inget sådant bekräftat fall från sjukvården.

Vad händer om någon på Högskolan blir sjuk?

Då kommer vi att göra allt vi kan för att hjälpa Region Gävleborg i deras arbete med att hindra smittan. Regionens smittskyddsläkare och smittskyddsenhet har ansvaret vid ett konstaterat fall.

Jag undrar vad som gäller för studiemedel om jag är frånvarande?

Högskolan ansvarar inte för beslut om studiemedel, därför hänvisas du att hitta information via www.csn.se

Jag har undervisning under perioden jag rekommenderas stanna hemma, hur gör jag då?

Skriv till studentcentrum@hig.se och berätta att du följer rekommendationen att vara hemma med anledning av coronaviruset. Berätta också vilken kurs då går, och gärna i vilket riskområde du varit. Högskolan behöver denna information för att kunna planera undervisning och veta hur många som påverkas. Högskolan kommer inte sprida informationen. Studentcentrum kontaktar din kursansvarig som ger dig information om hur just du ska göra i din kurs.

Jag har en examination under perioden jag rekommenderas stanna hemma, hur gör jag då?

När du följer rekommendationen att vara hemma med anledning av coronaviruset och därför inte kan närvara vid ordinarie examination, ber vi dig i första hand att utnyttja omtentatillfället.

Frånvaron på grund av Högskolans rekommendationer kommer inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till. Extra examinationer kommer också vid behov att ges i slutet av vårterminen. För att få möjlighet till extra examination ska du ha meddelat studentcentrum@hig.se att du stannar hemma enligt ovan.

För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” till exempel vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer olika alternativ att erbjudas beroende på kursplan. Du kommer att få information av din kursansvarig efter att du har kontaktat studentcentrum@hig.se

Jag har undervisning som är obligatorisk, vad gör jag?

Under den tvåveckorsperiod som du rekommenderas att vara hemma med anledning av coronaviruset kommer möjligheten att kompensera för frånvaro att utökas. Du får information av din kursansvarig om vad som gäller specifikt för din kurs efter att du skrivit till studentcentrum@hig.se om att du följer rekommendationen att stanna hemma.

Jag har grupparbete under perioden jag rekommenderas stanna hemma, hur gör jag då?

För att kunna delta i grupparbeten hänvisar högskolan studenter som inte är sjuka att delta genom att använda digitala verktyg, såsom Zoom och Teams.

Om problem uppstår, informera och diskutera med din kursansvarig.

Ring Vårdguiden 1177 för sjukvårdsupplysning. Information finns också på www.1177.se

Tänk på hygienen

Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Detta gäller vid resor

Stor restriktivitet gäller för utbytesresor för studenter. Studenter ska rådgöra med lärare/kursansvariga.

Högskolans ledning rekommenderar starkt av arbetsmiljömässiga skäl alla studenter som varit i riskområden arbetar eller studerar i hemmet under två veckor efter ankomst till Sverige (frivillig karantän). Man ska diskutera detta med sin lärare/handledare.

Om du blir sjuk under perioden med jobb/studier hemifrån, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symptom och var du har rest. Håll din lärare/handledare underrättad om du behöver utöka tiden hemma.

Vad gör man om man har planerade utbytesstudier?

Det finns inget krav att resa även om biljetten inte är ombokningsbar. Stor restriktivitet råder.

Om du planerar en resa längre fram (efter april månad); beställ bara ombokningsbara och avbokningsbara biljetter eftersom läget kan förändras.

Studenter som har planerade utbytesstudier i ett riskområde ska få hjälp att hitta en lösning för studier vid Högskolan i Gävle istället.

Påverkas vår verksamhet av coronaviruset?

Högskolan ser över möjligheten att ha mer undervisning på distans. I övrigt fortsätter undervisningen som vanligt.

Högskolan ser även över alternativ till salstentamen där många studenter tenterar samtidigt. Det kan bli tal om att dela upp tentamensdeltagarna i flera rum.

Hur ska man som student veta om läget förändras och om Högskolans undervisning eller övriga verksamhet påverkas?

Fler frågor?

Studenter hänvisas till kursansvarig alternativt Studentcentrum via studentcentrum@hig.se

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)