Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senaste nytt om coronaviruset - 16 mars

2020-03-16 

Högskolan jobbar nu för att ställa om till digital undervisning och examination där det är möjligt. Detta för att för att minska spridningstakten av coronaviruset.

Högskolan i Gävle fokuserar nu allt mer på digitala lösningar när det gäller undervisning, examination och verksamheten i övrigt.

Högskolans krisledningsgrupp har idag fattat beslut om att ställa om till digital undervisning och examination där det är möjligt. Tanken är att salstentamen ska ersättas av andra examinationsformer eller genomföras i mindre lokaler. Detta för att minska smittspridningen.

- Vi försöker hitta flexibla lösningar så långt det går. Tiden är knapp och det är enklare inom vissa kurser än inom andra. Om man inte har möjlighet att delta nu så kommer vi att hänvisa till fler tentamenstillfällen, säger Maria Strand, chef för avdelningen för utbildningsstöd.

Fortsatt gäller att det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner sig sjuk och att man tänker på den personliga hygienen. Studenter och anställda uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Om du missar undervisning på grund av coronaviruset kontaktar du studentcentrum@hig.se som kontaktar din kursansvarige som ger dig information hur du ska göra just i din kurs.

Om du behöver vara hemma med anledning av coronaviruset och därför missar en ordinarie examination, ber vi dig i första hand att utnyttja omtentatillfället. Det kommer också att hållas extra tentamenstillfällen i slutet av vårterminen. För att få möjlighet till extra examination ska du ha meddelat studentcentrum@hig.se att du stannar hemma på grund av coronaviruset. Då är det också viktigt att du skriver ditt personnummer och kurskod.

Undervisning och tentamen

 • Högskolan ställer om undervisning och examination till ett digitalt arbetssätt där det är möjligt.
 • Högskolan ser för närvarande över olika scenarier beroende på hur coronasmittan utvecklas, om hela eller delar av Högskolans verksamhet behöver förändras eller stängas.
 • För studenter med planerad eller pågående Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer vi arbetsgivarens bedömning. Högskolan planerar och skapar handlingsplaner för hur det blir om VFU-perioder ställs in.

Allmänt

 • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.
 • Medarbetare eller student som varit i kontakt med smittad person som insjuknat i Coronavirus rekommenderas att arbeta eller studera hemifrån i två veckor.
  Alla som känner sig sjuka rekommenderas starkt att stanna hemma.

Resor

 • Inga utbyten ska göras till de områden UD avråder ifrån, för närvarande gäller det alla utlandsresor (mer detaljerad information finns på UD:s hemsida).
 • Av arbetsmiljöskäl rekommenderas alla studenter och medarbetare som har vistats i riskområden att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst, oavsett om man uppvisar symptom eller inte. Som medarbetare kontaktar du din närmaste chef och som student din lärare/handledare.

Arrangemang

 • Högskolan följer tills vidare det regeringsbeslut som innebär en maxgräns på 500 personer vid större sammankomster. Några arrangemang har ställts in. Se kalendern på www.hig.se.
 • Besök från ett riskområde i utlandet som pekats ut av UD bör avstyras.
Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på influensasymptom som feber, hosta eller andningssvårigheter – särskilt om du har varit i ett smittodrabbat område. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning.

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Den 11 mars tog regeringen bort karensdagen för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Har någon på Högskolan blivit sjuk i coronaviruset?

Vi har inget sådant bekräftat fall från sjukvården, som nu bara tar prover om en person är allvarligt sjuk.

Varför stänger ni inte Högskolan?

Att stänga Högskolan skulle få omfattande konsekvenser. Vi har valt att rekommendera digital undervisning och examination där det är möjligt, för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Jag undrar vad som gäller för studiemedel om jag är frånvarande?

Högskolan ansvarar inte för beslut om studiemedel, därför hänvisas du att hitta information via www.csn.se

Jag har undervisning under perioden jag rekommenderas stanna hemma, hur gör jag då?

Skriv till studentcentrum@hig.se och berätta att du följer rekommendationen att vara hemma med anledning av Coronaviruset. Berätta också vilken kurs då går, och gärna i vilket riskområde du varit. Högskolan behöver denna information för att kunna planera undervisning och veta hur många som påverkas. Högskolan kommer inte sprida informationen. Studentcentrum kontaktar din kursansvarig som ger dig information om hur just du ska göra i din kurs.

Jag har en examination under perioden jag rekommenderas stanna hemma, hur gör jag då?

När du följer rekommendationen att vara hemma med anledning av Coronaviruset och därför inte kan närvara vid ordinarie examination, ber vi dig i första hand att utnyttja omtentatillfället.

Frånvaron på grund av Högskolans rekommendationer kommer inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till. Extra examinationer kommer också vid behov att ges i slutet av vårterminen. För att få möjlighet till extra examination ska du ha meddelat studentcentrum@hig.se att du stannar hemma enligt ovan.

För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer olika alternativ att erbjudas beroende på kursplan. Du kommer att få information av din kursansvarig efter att du har kontaktat studentcentrum@hig.se

Jag har undervisning som är obligatorisk under perioden jag är hemma, vad gör jag?

Under den tvåveckorsperiod som du rekommenderas att vara hemma med anledning av Coronaviruset kommer möjligheten att kompensera för frånvaro att utökas. Du får information av din kursansvarig om vad som gäller specifikt för din kurs efter att du skrivit till studentcentrum@hig.se om att du följer rekommendationen att stanna hemma. Kom ihåg att du behöver ange vilka kurs du läser samt ditt personnummer- för att vi snabbare ska kunna ge ytterligare svar.

Jag har grupparbete under perioden jag rekommenderas stanna hemma, hur gör jag då?

För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Högskolan studenter som inte är sjuka att delta genom att använda digitala verktyg, såsom Zoom och Teams.

Om problem uppstår, informera och diskutera med din kursansvarig.

Tänk på hygienen

Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Detta gäller vid resor

Vi fattar just nu inte några beslut om utbyten med anledning av UD:s rekommendationer.

Högskolans ledning rekommenderar starkt av arbetsmiljömässiga skäl alla studenter som varit i riskområden arbetar eller studerar i hemmet under två veckor efter ankomst till Sverige (frivillig karantän). Man ska diskutera detta med sin lärare/handledare.

Om du blir sjuk under perioden med jobb/studier hemifrån, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om dina symptom och var du har rest. Håll din lärare/handledare underrättad om du behöver utöka tiden hemma.

Vad gör man om man har planerade utbytesstudier?

Vi pausar just nu beslut om utbytesstudier och om du har frågor om det ber vi dig kontakta studentcentrum@hig.se

Studenter som har planerade utbytesstudier i ett riskområde ska få hjälp att hitta en lösning för studier vid Högskolan i Gävle istället.

Hur ska man som student veta om läget förändras och om Högskolans undervisning eller övriga verksamhet påverkas?

Fler frågor?

Studenter hänvisas till kursansvarig alternativt Studentcentrum via studentcentrum@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)