Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senaste nytt om coronaviruset (17 mars): Högskolan går över till distansundervisning

2020-03-17 

Från och med onsdag 18 mars sker all undervisning på distans vid Högskolan i Gävle. Högskolan är fortsatt öppen som arbetsplats och som lokal för enskilda studier.

Högskolan gör nu allt för att minska smittspridningen och följer de rekommendationer som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade på tisdagen.

Krisledningsgruppen har idag fattat beslut att all undervisning och examination ska ske på distans.

Det pågår ett intensivt arbete för omställning till digital undervisning. Högskolans ledning inser att det här är en stor utmaning och uppmanar alla att ha tålamod och förståelse för att det kan dröja lite innan omställningen är fullt genomförd.

Till stöd för både lärare, kursansvariga och studenter har informationssidor lagts upp på intranätet och på studentsidorna på hemsidan, med teknisk information och praktiska råd om hur man ordnar distansundervisning på lämpligt sätt.

I och med dagens beslut gäller följande för anställda och studenter på Högskolan i Gävle:

  • Från och med 18 mars sker ingen undervisning på campus, all undervisning sker på distans. ​
  • Alla med sjukdomssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.​
  • Inga tjänsteresor eller utbyten till utlandet ska genomföras av student eller medarbetare.​
  • Som medarbetare eller student bör man hålla sig uppdaterad via UD och Folkhälsomyndigheten. Medarbetare och studenter uppmanas att följa dessa myndigheters rekommendationer.

Högskolan är öppen som arbetsplats men fortsatt gäller att det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner sig sjuk och att man tänker på den personliga hygienen.


Vid frågor. Studenter vänder sig till studentcentrum@hig.se eller ställer frågor i chatten på hig.se

Frågor och svar:

Jag behöver hjälp som rör distansundervisning. Vart vänder jag mig?

Det finns en nyupprättad sida för frågor kring distansundervisning där det finns ett stort antal svar på frågor.

Läs mer här: Så funkar undervisning på distans

Jag har barn och studerar på campus, hur fungerar det när allt är på distans?

Vi förstår att det kan uppstå frågetecken kring vår policy gällande barns medverkan i olika undervisningssammanhang, nu när vi har gått över till att ha all undervisning på distans. Det är en helt ny situation för många, att studera på distans och vi samtidigt har att förhålla oss till ändrade förutsättningar i samhället med anledning av coronaviruset. T.ex. att förskolan är mer strikt med ev sjukdomssymptom på barnen och att det kanske inte längre är möjligt att ha mor- och farföräldrar som hjälper till.

Du och dina studiekamrater ska ges förutsättningar att lyckas med studierna och ett stort ansvar vilar på dig själv som student samtidigt som vi som lärosäte har ett ansvar för din arbetsmiljö. För att visa hänsyn till både dig själv som student och dina medstudenter kan du tänka på - att vara extra noggrann med att använda "mute" på mikrofonen, att vara noggrann med kamerans ”synfält” och att minska ljudet i omgivningen om du inte använder mikrofon och headset.

Så gör så gott det går - utifrån förutsättningarna som råder just nu– och tänk på dina studiekamrater och dig själv – för att möjliggöra goda resultat på den utbildning som du har valt.

Vår policy för föräldraskap och studier grundar sig i att du som student har rätt att få möjlighet till studiero och vårt ansvar för din arbetsmiljö.

Är jag försäkrad som student?

När du studerar på distans, det vill säga hemifrån, så är det din egen hemförsäkring som gäller. Vi rekommenderar dig att se över den du redan har.

Vad som gäller i övrigt om försäkring för student och villkoren hittar du hos Kammarkollegiet.

Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på influensasymptom som feber, hosta eller andningssvårigheter – särskilt om du har varit i ett smittodrabbat område. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning.

Mer information om vad som gäller om du blir sjuk som studerande finns på Försäkringskassans hemsida.

Jag behöver ha kontakt med studenthälsan, hur gör jag då?

Du kan fortfarande ha dina samtal med kurator och hälsovägledare men, det sker då via telefon. Från och med 23 mars erbjuder Studenthälsan utökade telefontider. Du kan kontakta Studenthälsans kuratorer Marie-Louise och Lena på vardagar mellan 09.00 och 12.00.

Mer information hittar du på Studenthälsans sajt.

Tänk på hygienen

Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, och peta dig inte i näsa/mun/ögon. Hosta och nys i armvecket. Hälsa inte genom att ta i hand. Minska dina sociala kontakter.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Jag undrar vad som gäller för studiemedel om jag är frånvarande?

Högskolan ansvarar inte för beslut om studiemedel, därför hänvisas du att hitta information via

www.csn.se

Hur ska jag som student veta om läget förändras och om Högskolans undervisning eller övriga verksamhet påverkas?
  • Högskolans ledning kommer kontinuerligt att gå ut med allmän information. För studenter ges generell information via studentsidorna på webben, hig.se, sociala medier och via de elektroniska informationstavlor som finns på Högskolan. Mer specifik information om din kurs kommer du att få via lärplattformen Blackboard eller Canvas.

Vad gäller för biblioteket och lånade böcker?

Biblioteket är tillgängligt för personlig service via e-post och telefon kl. 09-15 och öppet för besök i lokalerna kl. 10-14, måndag-fredag (fr.o.m. 24 mars).

Du som inte kan lämna tillbaka lånade böcker i tid på grund av coronaviruset, kommer inte att drabbas av förseningsavgifter.

Låna om dina böcker i bibliotekskatalogen https://hig.bibkat.se/.

Reserverade böcker kan du inte låna om själv. Om de inte kan återlämnas av någon annan, eller skickas med post, kontakta biblioteket:

E-post: biblioteket@hig.se,

Telefon: 026-64 85 48

Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle

Du som väntar på en reserverad bok:
Det kan ta längre tid än väntat innan du får din reserverade bok, på grund av att böcker inte lämnas tillbaka i tid.

Varför stänger ni inte Högskolan?

Att stänga Högskolan skulle få omfattande konsekvenser. Tills vidare följer vi regeringsbeslutet från 17 mars om undervisning och examination på distans.

Högskolan är öppen som arbetsplats och som lokal för enskilda studier. Fortsatt gäller att det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma när man känner sig sjuk och tänk på den personliga handhygienen.

Jag har planerade utbytesstudier, vad gör jag?

Skicka ett mejl till studentcentrum@hig.se

Jag är inne i en praktikperiod, ska jag fullfölja den?

Så länge arbetsgivaren inte säger annat ska du fullfölja din praktik. Om praktiken måste avbrytas tar du kontakt med studentcentrum@hig.se

Jag har en examination/tenta, hur kommer den att ske?

Information om exakt hur och när tentamen/examination sker kommer du att få besked om via lärplattform eller av din lärare.

Jag har ett pågående grupparbete i min utbildning, hur ska vi lösa det?

För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Högskolan studenterna till digitala verktyg, såsom Zoom och Teams.

Om tekniska problem uppstår, kontakta IT-supporten. Övriga frågor om kursen diskutera med din kursansvarige.

Hur blir det med VFU inom lärarutbildningen?

Förskolor och grundskolor är fortfarande öppna i de flesta fall. Det är skolhuvudman som kan besluta om att stänga skolan. Om så är fallet kontaktas kursansvarig.

Gymnasieskolan har enligt rekommendationer från regeringen distansundervisning. Studenter som nu är på gymnasiet fortsätter sin VFU fast i andra former.

Sjukanmälan görs till LLU vid skolan.

Förändringar som påverkar VFU meddelas kursansvarig.

Hur gör jag om jag vill hämta min tentamen?

Alla tentor som finns lagrade på högskolan kommer att skickas hem till studenterna. De postas till de adresser som finns i Ladok.
De senaste tentorna skickas först och därefter äldre tentor.

Kontrollera gärna att din postadress i Ladok stämmer om du uppgett en tillfällig adress.

Kontakta studentcentrum@hig.se vid eventuella frågor och funderingar.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)