Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så påverkas du som student ute på VFU med anledning av covid-19

2020-03-19 

På grund av rådande situation med coronaviruset vill vi på Högskolan informera om vad som gäller för dig som student som har funderingar kring din verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

För VFU-kurser inom lärarutbildningarna från och med 2020-03-18 och tills vidare gäller följande:

  • VFU-seminarier sker på distans.
  • Trepartssamtal sker digitalt.
  • Du som är frisk genomför VFU enligt ursprunglig plan och utifrån respektive förskolas och skolas bestämmelser. Det gäller även vid eventuell omläggning av VFU-skolans arbetssätt, till exempel till digital verksamhet eller undervisning förlagd till annan tid.
  • Individuell hantering kommer att ske om du av någon anledning inte kan fullfölja VFU-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att förskola/skola där du har din placering hålls stängd. Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot kursmålen även om hela VFU-perioden inte är genomförd. Om målen inte nås ges möjlighet att genomföra VFU vid senare tillfälle.

Vid andra frågor om VFU – kontakta studentcentrum@hig.se, alternativt kursansvarig

Kontaktuppgifter till kursansvarig hittar du i ditt välkomstbrev.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)