Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studieplatserna i hus 11 kommer tas bort periodvis under april och maj

2020-04-21 

Akademiska hus målar om och byter ut belysningen i korridorer, passager och trapphus i hus 11. Det innebär att studieplatserna i korridorerna kommer tas bort periodvis.

Energieffektivare belysning

Den belysning som idag sitter i korridorerna plan 2, 3 och 5 i hus 11 behöver ersättas. Ett byte till modern LED-belysning sparar energi. I samband med bytet så passar fastighetsägaren även på att byta undertak.

Arbetet beräknas vara klart i början på juni

Studieplatserna stängs av våningsvis har börjat på plan 5 och entreprenörerna går nedåt i huset i etapper. Först sker el- och undertaksarbetet. Därefter vidtar målningsarbetet. Det kan alltså pågå arbete på flera våningar samtidigt.

Ambitionen är att arbetet är klart kring månadsskiftet maj/juni.

Störningar

En del ljudstörningar kommer att förekomma. Arbetet planeras så att de ljudstörande momenten i möjligaste mån läggs i början av arbetsdagarna, före kl. 09.00. Vi beklagar de störningar som arbetet kommer att medföra, men ser fram emot en bättre inomhusmiljö för studenter och personal.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Högskolans lokalhandläggare

E-post
fastighet@hig.se

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)