Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ludvig innovationer

Förvaring av vatten för en person i ett dygn, en dekorativ spritbrännarställning med eldstål för tillagning av mat och en vevhögtalare som erbjuder information, underhållning, el och ljus.

Designstudenter visar upp spännande innovationer

2020-06-02 

Nu visar avgångsstudenterna på industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle upp sina examensarbeten i en digital utställning.
​En av flera spännande innovationer på utställningen är Ludvig Djerfs nödkit för stadsbor vid kriser.
​– Människor i framförallt stadsmiljöer är inte förberedda om någon form av kris skulle uppstå, säger han. 

Ludvig Djerf har skapat tre produkter till för krisberedskap för stadsbor: Förvaring av vatten för en person i ett dygn, en dekorativ spritbrännarställning med eldstål för tillagning av mat och en vevhögtalare som erbjuder information, underhållning, el och ljus.

Ludvig Djerf är en av sju studenter som tar examen vid Högskolan i Gävles industridesignprogram i vår. Avgångsstudenterna visar nu upp sina examensarbeten i en digital utställning på Instagram och högskolans hemsida.

En kreativ och teknisk utbildning

Förutom Ludvigs nödutrustning finns lösningar på en rad andra problem, från barns behov av fysisk aktivitet till förbättringar för utförare inom den nya gigekonomin.

Industridesign i Gävle är både kreativ och teknisk utbildning, där studenterna under tre års tid tränas i designmetodik via en mängd praktiska projektarbeten där designprocessen blir direkt applicerbar.

Genom sina examensarbeten tillåts studenterna utforska egenvalda problemområden med designprocessen som metod vilket medför ett brett spann av resultat i form av innovativa produkter, material och tjänster. Detta är i linje med hur mångfacetterad och applicerbar design är som ämne och metod.

Läs mer om innovationerna på utställningens hemsida eller på Instagram


Examensarbeten industridesign 2020


​Utforskandet av det nya materialet White Wood
Kerollos Jalal har tagit fram tre produktförslag för det nya materialet White Wood inom elektronikområdet: TV-ben, högtalare och en bordslampa.

Gigekonomin ur ett tjänstedesignperspektiv
Klara Blix har analyserat gigekonomin främst ur gigutförarens perspektiv för att upptäcka kritiska moment och föreslå lösningar och förbättringsmöjligheter.

Hemberedskap för stadsbor
Ludvig Djerf har skapat tre produkter som fyller hemberedskapsbehov för stadsbor inför kriser - förvaring av vatten för en person i ett dygn, en dekorativ spritbrännarställning med eldstål för tillagning av mat och en vevhögtalare som erbjuder information, underhållning, el och ljus.

Noah - En smart samlingsplats i den offentliga utemiljön
Mattias Persson har tagit fram ”Noahs runda sidor”: halvliggande sittplatser med ryggstöd och smarta funktioner drivna av en solpanel. Levnadssättet vi har idag gör att utemiljön behöver uppdateras för att tillgodose nya behoven och främja trivsel i en uppkopplad värld.

Handbok för ekologiskt hållbara material
Mikael Engblom har utvecklat en handbok med information och inspiration om hur ekologiskt hållbara material kan användas i lastbilsinteriörer.

PULSEN: En skolgårdsprodukt som främjar fysisk, psykisk och social aktivitet
Oliver Sharps examensarbete är ett produktkoncept som erbjuder aktiviteter för en allt mer stillasittande grupp i samhället, nämligen mellan- och högstadieelever. Grundad på utforskning av elevernas behov, krav och intressen skapar ”Pulsen” en mer aktiv och hållbar skolmiljö.

Visionär flygplanssäteslösning - där resan är halva nöjet.
Hampus Forsmans säteslösning för kortare flygresor är ämnat att passa in i affärsresenärens resvanor och möjliggör ett naturligare möte för samtal, samtidigt som lösningen erbjuder passageraren en mer privat yta. 

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-06-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)