Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Återgång till campusundervisning i höst men med undantag

2020-06-05 

Högskolan i Gävle planerar att återgå till campusförlagd undervisning under höstterminen med vissa undantag. Det innebär att undervisningen blir både på campus men också nätbaserat på distans i vissa fall.

Coronavirus

Rektor har tagit ett inriktningsbeslut (fredag 5 juni) som innebär att Högskolan planerar för att campusbaserade utbildningar i huvudsak ska genomföras på campus i Gävle.

När nu en större del av undervisningen ska genomföras på campus är det fortfarande mycket viktigt att man följer gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridningen.

Räkna med campus

I korthet innebär rektors beslut följande:

Du som kommer in på en campusbaserad utbildning i höst ska i huvudsak räkna med att den ska genomföras på campus. Men delar av utbildningen kan, åtminstone i början, ändå genomföras på distans och nätbaserat. Högskolan fokuserar särskilt på att nya studenter ska få en bra introduktion på campus när terminen drar igång.

Du som ska läsa en kurs nu i sommar – där blir det ingen ändring, utan alla sommarkurser genomförs på distans.

För dig som har sökt och kommit in på en distansutbildning så är det förstås distans som gäller. Många av distansutbildningarna har också moment som ska genomföras på campus och det nya beslutet innebär att campusmomenten ska kunna genomföras på campus. Om det inte går, med hänsyn till smittspridningsrisk, så blir det nätbaserade lösningar.

Internationalisering och utbyten

När det gäller internationella utbyten gör Högskolan i Gävle en paus, inga studenter reser ut till andra länder på utbyten och inga utländska studenter kommer till Gävle för utbyten. Alternativa lösningar kommer att diskuteras med de berörda studenterna.

Sedan tidigare har beslut tagits om att de program som är öppna för internationella studenter ska genomföras på distans under höstterminen och det beslutet gäller fortfarande. Beslut om att återgå till campusundervisning under vårterminen kan komma att tas i september.

Lärare och utbildningsledare som planerar kurser och program i detalj kommer att informera varje student om vad som gäller inför terminsstarten.

Håll koll på välkomstbrevet!

Du som antas till en utbildning i höst kommer att få ett välkomstbrev – håll utkik efter det i din e-post!

Den 26 augusti blir det introduktion på svenska för alla nya studenter på Högskolan i Gävle. Den introduktionen kommer att bli på nätet, med ett direktsänt introduktionsprogram, som sedan också kommer att finnas tillgängligt på webben. En internationell engelsk version kommer att publiceras på Högskolans webbsida några dagar senare.

Precis som tidigare är det viktigt att vi följer de rekommendationer och beslut som har tagits fram av berörda myndigheter och att vi gör allt vi kan för att förhindra smittspridning. Här har också du som student ett ansvar.

Följer nya direktiv

Högskolans ledning följer utvecklingen och nya beslut och direktiv kan komma innan terminsstarten. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad.

-Jag är glad att vi nu kan börja planera för en återgång till mer campusbaserad utbildning, för dem som har sökt en sådan utbildning, säger rektor Ylva Fältholm. Men det måste ske med iakttagande av Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Om vi inte kan göra det innebär det att vissa moment kan komma att genomföras genom nätbaserad undervisning.

-Jag hälsar alla nya och gamla studenter välkomna till Högskolan i Gävle, både ni som läser sommarkurser och ni som kommer till oss inför höstterminen. Ni kommer till en av landets populäraste högskolor, med det största söktrycket, så det är en bedrift bara att komma in på högskolan. Som vi säger i vår nya vision för framtiden; Vi vill vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Tillsammans kan vi bidra till samhällsutvecklingen lokalt och globalt.

Detta gäller för omtentaveckor

Förutom beslut om undervisning och examination under hösten har också beslut tagits gällande tentamen under veckorna 33 och 34 i augusti, de så kallade omtentaveckorna:

Salsskrivningar och andra examinerade moment som inte har kunnat genomföras eller har ersatts av alternativ examination under vårterminen 2020 i samband med omställningen, ges möjlighet att genomföras på campus v. 33 och v. 34.

När det gäller övriga omtentor som brukar genomföras under vecka 33 och vecka 34 pågår en planering för att i möjligaste mån kunna genomföra även dessa som salsskrivningar.

Precis som för alla andra uppmanas även studenter att stanna hemma om man har sjukdomssymtom. Vi måste alla ta vårt ansvar för att inte bidra till smittspridningen.

Har du frågor:

Studenter vänder sig till studentcentrum@hig.se eller kan ställa frågor i chatten på hig.se.

Fler frågor och svar


Vad gäller för undervisningen och examination under sommaren?

Alla sommarkurser genomförs på distans till och med vecka 34.

Salsskrivningar och andra examinerande moment som inte har kunnat genomföras under vårterminen 2020 i samband med omställningen ges möjlighet att genomföras på campus vecka 33 och vecka 34.

När det gäller övriga omtentor som brukar genomföras under vecka 33 och vecka 34 pågår en planering för att i möjligaste mån kunna genomföra även dessa som salsskrivningar.

Mer information genom studentcentrum@hig.se eller av din lärare.

Jag ska börja plugga på Högskolan i Gävle i höst – vad gäller?

Högskolan i Gävle planerar en återgång till mer campusbaserad undervisning och examination från och med höstterminens start. Om du har sökt en campusutbildning så är det ambitionen att en stor del av utbildningen ska vara på campus. Om du har sökt en distansutbildning så bedrivs den utbildningen i huvudsak på distans, men det kan finnas moment som genomförs på campus.

All undervisning ska genomföras med hänsyn till risk för smittspridning. Det innebär att det kan finnas delar av undervisningen som inte kan genomföras på campus och då är alternativet nätbaserad undervisning på distans.

Du kommer att få information från din lärare.

Så funkar undervisning på distans

Högskolan följer regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. Under sommaren bedrivs all undervisning på distans. Under höstterminen är Högskolan i Gävles ambition att mer undervisning ska äga rum på campus, men vissa moment på en campusförlagd utbildning kan komma att genomföras nätbaserat. Här hittar du värdefulla länkar när du ska studera på distans.

Vad gäller för studentutbyten i höst?

Utbytesresor till utlandet genomförs inte under höstterminen 2020, på grund av rådande restriktioner för resor och lokala bestämmelser som råder i olika länder. Alternativa lösningar, som till exempel senareläggning av utbyten diskuteras i varje enskilt fall.

Vid frågor kontakta: studentcentrum@hig.se

Vad gäller för program som är öppna för internationella studenter?

Program som erbjuds till internationella studenter kommer att vara nätbaserat på distans under höstterminen. Nytt beslut om successiv övergång till campusbaserad undervisning kan komma att tas senare, kanske i september.

Jag kommer inte in med mitt kort, vad ska jag göra?

Under sommaren är högskolans entréer låsta och endast anställda och studenter har tillgång till lokalerna. Passerkort krävs. Kontakta receptionen så hjälper de dig med passerkortet.

Receptionens öppettider:
Måndag-fredag klockan 09.00-15.00.

Telefon: 026 - 64 88 88

Support och frågor: vaxel@hig.se

Jag behöver besöka biblioteket, är det möjligt?

Biblioteket är tillgängligt för personlig service via e-post (biblioteket@hig.se )och telefon (026-64 85 48) kl. 09-15 och öppet för besök i lokalerna kl. 10-14, måndag-fredag.

Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på influensasymptom som feber, hosta eller andningssvårigheter. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning.

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Mer information om vad som gäller om du blir sjuk som studerande finns på Försäkringskassans hemsida.

Jag behöver ha kontakt med studenthälsan, hur gör jag då?

Du kan fortfarande ha dina samtal med kurator och hälsovägledare men, det sker då via telefon. Du kan kontakta Studenthälsans kuratorer Marie-Louise och Lena på vardagar mellan 09.00 och 12.00.

Mer information hittar du på Studenthälsans sajt .

Jag undrar vad som gäller för studiemedel om jag är frånvarande?

Högskolan ansvarar inte för beslut om studiemedel, mer information via

www.csn.se

Jag har barn och studerar på campus, hur fungerar det?

Läs mer i vår policy för föräldraskap och studier Pdf, 761 kB. som grundar sig i att du som student har rätt att få möjlighet till studiero och vårt ansvar för din arbetsmiljö.

Jag är inne i en praktikperiod, ska jag fullfölja den?

Så länge arbetsgivaren inte säger annat ska du fullfölja din praktik. Om praktiken måste avbrytas tar du kontakt med studentcentrum@hig.se.

Jag har en examination/tenta, hur kommer den att ske?

Information om exakt hur och när tentamen/examination sker kommer du att få besked om via lärplattform eller av din lärare.

Tänk på hygienen

Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, och peta dig inte i näsa/mun/ögon. Hosta och nys i armvecket. Hälsa inte genom att ta i hand. Minska dina sociala kontakter.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hur ska jag som student veta om läget förändras och om Högskolans undervisning eller övriga verksamhet påverkas?

Högskolans ledning kommer kontinuerligt gå ut med allmän information. För studenter ges generell information via studentsidorna på webben, hig.se, sociala medier och via de elektroniska informationstavlor som finns på Högskolan. Mer specifik information om din kurs kommer du att få via lärplattformen Blackboard eller Canvas.

Jag är student men vill inte komma till HiG eftersom jag är orolig för coronaviruset – hur ska jag göra?

Högskolan följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det innebär att vi minskar antalet studenter som får vistas i våra lokaler och salar, att vi genom anslag uppmanar till att hålla avstånd till varandra, att det finns behållare med handsprit vid entréerna – allt för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt att minska smittspridning. Om du har valt ett program som genomförs på campus kommer vissa delar eventuellt att genomföras på distans men, för flera delar behöver du vara på plats för att kunna delta.

Hur just din kurs kommer att genomföras får du mer information om via lärplattformen Canvas och din lärare.

Om du behöver prata om din oro har du möjlighet att får stöd av Studenthälsans kuratorer.

Du kan maila till kurator@hig.se så får du förslag på samtalstid.

Jag har just blivit antagen till campusstudier men tillhör riskgrupp – vad gäller för mig?

Om du inte kan påbörja din utbildning med anledning av att du tillhör riskgrupp så kan du välja att ansöka om anstånd. Det betyder att du skjuter upp din studiestart till nästa höst när programmet startar. Om du vill göra en ansökan om anstånd hittar du mer information via denna länk:

Information om hur du ansöker om anstånd.

Jag vill inte komma till HiG – men nu har jag en tenta i sal – hur ska jag göra?

Våra salsskrivningar genomförs i lokaler som gör det möjligt att ha ett stort avstånd mellan de som skriver tentan. Alla uppmanas att använda handsprit vid in- och utgång. Handsprit finns uppsatt på flera platser inom lärosätet. Om du behöver använda miniräknare som hjälpmedel så kommer den att vara inplastad och rengörs efter användning.

Vi minskar generellt antalet studenter som får vistas i våra lokaler och salar, vi uppmanar till att hålla avstånd till varandra och flera andra åtgärder– allt för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt att minska smittspridning och känna oss trygga.

Om du inte har möjlighet att genomföra examinationen (tentan) på plats så får du vänta till nästa tillfälle ges.

Jag har svårt att ta mig till Högskolan när kollektivtrafik ska undvikas och jag har inte någon egen bil – hur ska jag göra?

Sedan den 13 juni har vi möjlighet att resa fritt inom landet när vi är symptomfria. Det gäller även för kollektivtrafik. Du kan hitta värdefull information om resande via denna länk:

Inrikesresor och kollektivtrafik.

Hur du tar dig till lärosätet gör du bäst en egen bedömning om.

Jag har just antagits till min utbildning på Högskolan i Gävle – hur kommer den att genomföras?

Du som kommer in på en campusbaserad utbildning i höst ska i huvudsak räkna med att den ska genomföras på campus. Men delar av utbildningen kan, åtminstone i början, ändå genomföras på distans och nätbaserat.

För dig som har sökt och kommit in på en distansutbildning så är det förstås distans som gäller.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)