Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Covid-19: Höstterminen blir en blandning av campus- och nätbaserad undervisning

2020-08-20 

Nu pågår de sista förberedelserna inför höstterminen. Målet är att om man har kommit in på en campusförlagd utbildning så ska man läsa på campus, men med hänsyn till pandemin.

Alla lärosäten har ett uppdrag att minimera risken för smittspridning enligt de rekommendationer som gäller. Om det inte går ska delar av undervisningen ske nätbaserat på distans. Obligatoriska moment som kräver fysisk närvaro ska genomföras på campus i Gävle.

–Jag vill hälsa alla nya och gamla studenter välkomna till Högskolan i Gävle och den nya terminen, säger rektor Ylva Fältholm. Jag är glad att vi nu planerar för en återgång till campusbaserad utbildning för dig som har sökt en sådan utbildning. Men det är samtidigt viktigt att vi alla hjälps åt och följer myndigheternas rekommendationer för att hindra smittspridning. Vi fokuserar särskilt på er nya studenter, att ni ska få en bra introduktion till högskolan och en bra start.

Ylva Fältholm, rektor

Ylva Fältholm, rektor

Kursansvarig lärare och utbildningsledare planerar utbildningen

Det är kursansvariga lärare och utbildningsledare som planerar exakt hur undervisning och examination ska genomföras. Därför är det viktigt att varje student håller koll på vad som gäller för den egna utbildningen.

Alla som fick ett antagningsbrev i juli har fått ett välkomstbrev med mer information. Fortlöpande skickas information ut till alla som antas under de sista dagarna innan terminsstarten. Mer information på www.hig.se/nystudent

Introduktion för nya studenter 26 augusti

Den 26 augusti blir det en webbsänd introduktionsdag för nya studenter och den kan man också titta på i efterhand.

Har du ytterligare frågor vänder du dig till studentcentrum@hig.se eller chatten som finns på Högskolan i Gävles hemsida.

Beslut om återgång till campus togs av regeringen

I slutet på maj kom regeringens besked om en återgång till campusbaserad undervisning för landets högskolor och universitet, efter att all undervisning och examination hade varit nätbaserat på distans sedan mitten på mars.

I början på juni fattade rektor beslut om den här inriktningen. Beslutet innebär att om man har sökt och kommit in på en campusbaserad utbildning ska man planera för att kunna läsa på campus i Gävle. Om man har sökt och kommit in på en distansutbildning så är det förstås distansundervisning som gäller.

Många av distansutbildningarna har också moment som ska genomföras på campus och det nya beslutet innebär att även dessa ska kunna genomföras på campus. Om det inte går, med hänsyn till smittspridningsrisken, så blir det nätbaserade lösningar.

Alternativa lösningar för studenter i riskgrupp

För studenter som är i riskgrupp pga pandemin kan alternativa lösningar diskuteras.
Studenter som är i riskgrupp vänder sig till studentcentrum@hig.se för handläggning av ärendet.

Om det inte är möjligt att hitta alternativa lösningar, vilket avgörs av den kursansvarige, kan det landa i att studenten rekommenderas att ta ett studieuppehåll. Man behåller då sin plats på utbildningen och kan återuppta studierna vid ett senare tillfälle.

En anhörig som tillhör en riskgrupp är inte skäl till att diskutera alternativa lösningar. Här måste principen om social distansering tillämpas.

Regeringen har definierat vad som är att betrakta som en riskgrupp:

Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

Resor till och från campus

Om man har sökt och kommit in på en campusbaserad utbildning eller om man har moment som ska genomföras på campus i Gävle, så är det studenten som själv ansvarar för resan till campus. I skrivande stund råder inga generella restriktioner när det gäller resor till eller inom Gävleborgs län.

Reseföretagen och resenärerna ansvarar för att smittspridningsriskerna minimeras.

Internationalisering och utbyten

När det gäller internationella utbyten gör Högskolan i Gävle en paus, inga studenter reser ut till andra länder på utbyten och inga utländska studenter kommer till Gävle för utbyten. Alternativa lösningar diskuteras med berörda studenter.

De program som är öppna för internationella studenter kommer att genomföras på distans under höstterminen, vilket har beslutats tidigare. Beslut om att under vårterminen återgå till campusundervisning för till exempel masterprogram på engelska, kan komma att tas i september.

Lärare och utbildningsledare planerar kurser och program i detalj och kommer att informera varje student om vad som gäller.

Generellt gäller att:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknandet. Insjuknar man under vistelse på campus ska man gå hem direkt.
  • Alla har ett ansvar att hålla distansen och att iaktta god handhygien.
  • Undervisningsmoment som genomförs på campus ska arrangeras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Undervisning och andra event som riskerar att leda till folksamlingar som överskrider 50 personer, kommer att undvikas.
  • Avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokaler, matsal, caféer och andra utrymmen ska vara coronaanpassat. Vi hjälps åt att hålla avstånd.
  • Vi ska undvika, om möjligt, aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, t ex i praktiska kurser.

  Har du frågor?

  Vänd dig till studentcentrum@hig.se eller ställ din fråga i chatten på hig.se.

  Frågor och svar om vad man ska tänka på angående covid-19 och studier på högskolan

  Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-08-28
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)