Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Covid-19: Att tänka på inför höstterminen på Högskolan i Gävle!

2020-08-28 

Välkommen till Högskolan i Gävle om du är ny student och välkommen tillbaka om du redan studerar här. Under höstterminen finns det några saker att tänka på för att vi tillsammans ska hjälpas åt att få en så bra start som möjligt, och samtidigt undvika smittspridning till följd av den pågående pandemin.

Det är jätteroligt att vi nu kan börja återgå till campusundervisning för er som har valt en campusbaserad utbildning. Men med hänsyn till de rekommendationer som gäller måste en del undervisningsmoment genomföras nätbaserat på distans för att minska smittspridningen.

På campus finns anslag och skyltar, handsprit och markeringar. Det är viktigt att alla följer de råd och anvisningar som ges.

Tänk på

  • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda förkylningssymtom. Stanna hemma till och med med två dagar efter tillfrisknandet. Insjuknar man under vistelse på campus ska man gå hem direkt

  • Visa hänsyn - håll distansen.

  • Respektera markeringar och avspärrningar i allmänna utrymmen och i undervisningssalar. Avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokaler, matsal, caféer och andra utrymmen ska vara coronaanpassat. Vi hjälps åt att hålla avstånd.

  • Undvik trängsel i korridorer och vid entréer och ingångar till föreläsningssalar.

  • Respektera maxantalet i matsäcksalarna där man kan värma sin egen mat. Sök upp en annan plats efter att du värmt maten i micron om det är fullt i rummet.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant. Handsprit finns utplacerat på många ställen på campus. Flytta inte på någon flaska – tänk på dina kompisar som också vill använda handspriten.

  • Hosta och nys i armvecket.

Mer information

Information om vilka moment som ska genomföras på campus respektive på nätet får du av din närmaste lärare eller kursansvarig. Vi försöker priroritera nya studenter så att de ska få en bra start på sina högskolestudier.

Det mesta som gäller dig som ny student hittar du här: www.hig.se/nystudent

Högskolan i Gävle följer de rekommendationer som beslutats av Folkhälsomyndigheten

Vi tillämpar 50-regeln, max 50 personer får vistas i till exempel en föreläsningssal. I många salar finns markeringar och band som visar var man kan sitta.

Har du frågor?

Vänd dig till studentcentrum@hig.se om du har frågor eller om du tillhör en riskgrupp. Regeringen har definierat vad som är att betrakta som en riskgrupp: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Du kan också ställa din fråga i chatten på hig.se.

Studentcentrum har också öppet under lunchtid för ett fysiskt besök, ligger i anslutning till receptionen.

Frågor och svar

Jag ska börja plugga på Högskolan i Gävle i höst – vad gäller?

Högskolan i Gävle planerar en återgång till mer campusbaserad undervisning och examination från och med höstterminens start. Om du har sökt en campusutbildning så är ambitionen att en stor del av utbildningen ska vara på campus. Om du har sökt en distansutbildning så bedrivs den utbildningen i huvudsak på distans, men det kan finnas moment som genomförs på campus.

All undervisning ska genomföras med hänsyn till risk för smittspridning. Det innebär att det kan finnas delar av undervisningen som inte kan genomföras på campus och då är alternativet nätbaserad undervisning på distans.

Du får information från din lärare eller kursansvarig. Du kan också mejla studentcentrum@hig.se eller chatta på www.hig.se/student

Jag är student men vill inte komma till HiG eftersom jag är orolig för coronaviruset – hur ska jag göra?

Högskolan följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det innebär att vi minskar antalet studenter som får vistas i våra lokaler och salar, att vi genom anslag uppmanar till att hålla avstånd till varandra, att det finns behållare med handsprit vid entréerna – allt för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt att minska smittspridning. Om du har valt ett program som genomförs på campus kommer vissa delar eventuellt att genomföras på distans men, för flera delar behöver du vara på plats för att kunna delta.

Hur just din kurs kommer att genomföras får du mer information om via lärplattformen Canvas och din lärare. Om du redan går en utbildning och tillhör en riskgrupp (enligt Socialstyrelsens definition), kan du ansöka om studieuppehåll. Kontakta Studentcentrum (studentcentrum@hig.se) som svarar på frågor och handlägger ärenden om studenter i riskgrupp.

Om du behöver prata om din oro har du möjlighet att får stöd av Studenthälsans kuratorer.

Du kan mejla till kurator@hig.se så får du förslag på samtalstid.

Jag har just blivit antagen till campusstudier men tillhör riskgrupp – vad gäller för mig?

Om du enligt Regeringens definition tillhör en riskgrupp så kan det ibland finnas möjligheter till anpassningar. Kontakta Studentcentrum som hjälper dig med dina frågor (studentcentrum@hig.se).

Regeringen har definierat vad som är att betrakta som en riskgrupp: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Råd och tips om du ska läsa nätbaserat på distans

Under höstterminen är Högskolan i Gävles ambition att mer undervisning ska äga rum på campus, men vissa moment på en campusförlagd utbildning kan komma att genomföras nätbaserat. Många studenter läser också på Högskolans distansutbildningar: Här hittar du värdefulla länkar när du ska studera på distans.

Jag har svårt att ta mig till Högskolan när kollektivtrafik ska undvikas och jag har inte någon egen bil – hur ska jag göra?

Sedan den 13 juni har vi möjlighet att resa fritt inom landet när vi är symptomfria. Det gäller även för kollektivtrafik. Du kan hitta värdefull information om resande via denna länk:

Inrikesresor och kollektivtrafik.

Hur du tar dig till lärosätet gör du bäst en egen bedömning om.

Vad har Högskolan för öppettider?

Receptionen och växel:
Växeln öppen kl. 8-16 måndag-fredag.
From 1/9: 8-16.30 måndag-torsdag, fredag 8-16.

Receptionens öppettider vardagar kl 08-16.

IT-support:
Supporttelefonen är öppen 08-15. Från 31/8 öppnar den fysiska mottagningen. Den veckan kommer vi hålla till i Valhall med två supportstationer. Det kommer även att gå att få parkeringstillstånden där(som ett komplement till växelreceptionen). Veckan därpå kommer it supporten att bemanna luckan kl. 09-15.

Studentcentrum i hus 22:
”Fysisk mottagning” kl. 12-13 vid receptionen. Telefontider UBS mån-tor kl. 9-10. Chatten på hig.se bemannad alla vardagar.

Biblioteket:
Från 31/8 går biblioteket tillbaka till ordinarie öppettider kl. 8-18 (före det kl. 10-14).

Jag har en examination/tenta, hur kommer den att ske?

Information om exakt hur och när tentamen/examination sker kommer du att få besked om via lärplattform eller av din lärare.

Jag vill inte komma till HiG – men nu har jag en tenta i sal – hur ska jag göra?

Våra salsskrivningar genomförs i lokaler som gör det möjligt att ha ett stort avstånd mellan de som skriver tentan. Alla uppmanas att använda handsprit vid in- och utgång. Handsprit finns uppsatt på flera platser inom lärosätet. Om du behöver använda miniräknare som hjälpmedel så kommer den att vara inplastad och rengörs efter användning.

Vi minskar generellt antalet studenter som får vistas i våra lokaler och salar, vi uppmanar till att hålla avstånd till varandra och flera andra åtgärder– allt för att vi tillsammans ska kunna hjälpas åt att minska smittspridning och känna oss trygga.

Om du inte har möjlighet att genomföra examinationen (tentan) på plats så får du vänta till nästa tillfälle ges.

Om du känner dig sjuk

Var uppmärksam på influensasymptom som feber, hosta eller andningssvårigheter. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning och bedömning.

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Mer information om vad som gäller om du blir sjuk som studerande finns på Försäkringskassans hemsida.

Jag behöver ha kontakt med studenthälsan, hur gör jag då?

Du kan kontakta Studenthälsans kuratorer Marie-Louise och Lena måndag-torsdag kl 9-10 på telefonnummer 026-64 81 00.

Mer information hittar du på Studenthälsans sajt.

Tänk på hygienen och håll distans!

Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, och peta dig inte i näsa/mun/ögon. Hosta och nys i armvecket. Hälsa inte genom att ta i hand. Minska dina sociala kontakter.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Vad gäller för studentutbyten i höst?

Utbytesresor till utlandet genomförs inte under höstterminen 2020, på grund av rådande restriktioner för resor och lokala bestämmelser som råder i olika länder. Alternativa lösningar, som till exempel senareläggning av utbyten diskuteras i varje enskilt fall.

Vid frågor kontakta: studentcentrum@hig.se

Vad gäller för program som är öppna för internationella studenter?

Program som erbjuds till internationella studenter kommer att vara nätbaserat på distans under höstterminen. Nytt beslut om successiv övergång till campusbaserad undervisning kan komma att tas senare, kanske i september.

Jag undrar vad som gäller för studiemedel?

Högskolan ansvarar inte för beslut om studiemedel, mer information via

www.csn.se

Jag har barn och studerar på campus, hur fungerar det?

Läs mer i vår policy för föräldraskap och studier Pdf, 761 kB. som grundar sig i att du som student har rätt att få möjlighet till studiero och vårt ansvar för din arbetsmiljö.

Hur ska jag som student veta om läget förändras och om Högskolans undervisning eller övriga verksamhet påverkas?

Högskolans ledning kommer kontinuerligt gå ut med allmän information. För studenter ges generell information via studentsidorna på webben, hig.se, sociala medier och via de elektroniska informationstavlor som finns på Högskolan. Mer specifik information om din kurs kommer du att få via lärplattformen Canvas.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)