Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenterna nöjda med omställning till distans

2020-09-10 

Omkring tre av fyra studenter tyckte att Högskolan skötte omställningen till följd av Covid-19 bra.
Det visar en enkätundersökning som gick ut via kursutvärderingarna i våras.

Högskolan i Gäövle exteriört

Studenterna upplevde att Högskolan klarade av omställningen till distansundervisning.

Under våren genomförde Högskolan en enkätundersökning om studenternas upplevelse av omställningen till följd av Covid-19. Fem frågor gick ut via kursutvärderingarna, och 2569 studenter svarade på dem. Det motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.

Överlag var studenterna positiva till hur lärosätet hanterade utmaningarna med Covid-19:

  • 77 procent av studenterna var nöjda med informationen kring omställningen från vanlig undervisning till distansundervisning.
  • 73 procent var nöjda med informationen från och kontakten med kursansvarig och eller examinator kring omställningen till distansstudier.
  • 70 procent var nöjda med kontakten och informationen från föreläsarna efter omställningen till distansundervisning.

I fritextsvaren på frågan om vad som kunde få distansstudierna att lyckas bättre nämnde ett flertal av studenterna ”mer kontakt med lärarna”,” bättre återkoppling på mejl”, och ”inspelade föreläsningar”.

"Vill tacka alla som har hjälpt till"

- Det är glädjande att så många var nöjda med hur Högskolan klarade omställningen till följd av Covid-19. Jag vill tacka alla som har svarat på frågorna om Covid-19, det är viktig feedback som gör Högskolan bättre, säger Marie-Louise Holmberg, samordningsansvarig för Arbetsmiljögrupp för studenter

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)