Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Uppdatering om smittspridning och utmaningar med tentamensperioden

2020-09-15 

Nu finns frågor och svar om hur Högskolan agerar om någon student diagnosticeras med covid-19. Här nedan får du också viktig information om den kommande tentamensperioden.

Högskolans samordningsutskott som arbetar med pandemi-relaterade åtgärder och omvärldsbevakning, har tagit fram frågor och svar om hur Högskolan ska agera om studenter eller anställda diagnosticeras med covid-19.

Om någon smittats av corona är det läkaren och vården som avgör vem eller vilka som en smittad måste informera. Det är individen själv som ansvarar för att informera de personer som hen varit i närkontakt med. Högskolan ska inte göra egna bedömningar i dessa frågor.

Om en student har smittats

Om en student diagnosticerats med Covid-19 ska individen få speciella instruktioner från sin läkare. Om Högskolan får kännedom om att flera studenter i samma grupp är sjuka i Covid-19 kommer Högskolan att ta kontakt med Region Gävleborg (smittskyddsläkare) för att få råd om eventuella åtgärder. Det är Region Gävleborg (smittskyddsläkare) som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.

Vi ska göra allt för att minska smittspridningen

Arbetet med att minska risken för smittspridning fortsätter. Handsprit finns vid entréer och andra knutpunkter som hissar, matsalar och Studentcentrum.

Fortsatt gäller att student eller anställd ska stanna hemma vid sjukdomssymtom. Om man misstänker att man har smittats av Covid-19 ska man ta kontakt med sjukvården för provtagning. Kontakta 1177 för att få veta mer.

Viktig information gällande tentamen

Utmaningarna är stora för att klara tentamensperioden under rådande omständigheter. Det gäller för både salsskrivningar på campus men, även när det gäller tentamen på annan ort. Det är svårt att hitta platser där skrivningar kan genomföras.

- I normalläget har Högskolan 400 platser att fördela studenterna på per pass, men i dagsläget har vi möjlighet till omkring 200 platser för salsskrivning på campus, säger Maria Strand, chef för Avdelningen för utbildningsstöd. När det gäller digital salsskrivning (tentamen som genomförs på HiG men, i datasal) är platserna också betydligt färre – just för att vi ska kunna upprätthålla avstånd mellan studenterna.

Ett arbete pågår nu för att hitta fler lokaler i Gävle. I normalläget behövs 25 tentamensvärdar men nuläget kräver omkring 55 och därför har ett 30-tal nya värdar rekryterats under sommaren.

Maria Strand, avdelningschef för utbildningsstöd Högskolan i Gävle. Bild tagen 190130.

Maria Strand, avdelningschef för utbildningsstöd Högskolan i Gävle.

Information har gått ut till lärare att det kan bli fråga om att hitta alternativa dagar och tider för planerade tentamenstillfällen.

-Vi kommer att behöva använda både vardagar, lördagar och söndagar. Samt veckan före och efter tentaveckan, säger Maria Strand. På så sätt gör vi vårt bästa för att studenterna ska få möjlighet till ett tentamenstillfälle, men med bibehållet ansvar för att bidra till minskad smittspridning och en säker arbetsmiljö för alla.

Du som är student kommer att få information via din lärare och schemat, men generellt gäller att:

  • Skrivtid och tentamensdatum kan komma att ändras, uppdatering sker via schemat
  • Kontrollera, i god tid, om tentan är en salstenta eller hemtenta
  • Anmälan görs senast 10 dagar innan tentamensdagen – för den som skriver tentan på campus
  • Student som ansöker om att få skriva tenta på annan ort ska göra det 3 veckor före tentamenstillfället
  • Oanmälda studenter får inte tillträde till tentasalen och kan därmed inte heller skriva vid det tillfället (detta för att undvika trängsel)
  • Tentor kan komma att ske på söndagar

Vid problem med anmälan kontaktar du: studentsupport@hig.se

Frågor och svar

Hur agerar Högskolan om en student diagnosticeras med Covid-19?

Om en student diagnosticerats med Covid-19 får individen speciella instruktioner från sin läkare. Av informationen framgår vad som gäller för sjukskrivning, eventuell karantän och smittspårning och information till andra. Det är också individen själv som ansvarar för att informera de personer som hen varit i närkontakt med. Högskolan ska inte/får inte göra egna bedömningar i dessa frågor.

Vad händer om många studenter i en grupp får Covid-19?

Om Högskolan får kännedom om att flera studenter i samma grupp är sjuka i Covid-19 kommer Högskolan att ta kontakt med Region Gävleborg (smittskyddsläkare) för att få råd om åtgärder.

Det är sedan Region Gävleborg (smittskyddsläkare) som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.

Hur ska jag agera om jag misstänker att jag är smittad av Covid-19?

Om du har sjukdomssymptom ska du stanna hemma och på så sätt skydda andra! Om det är symptom som du misstänker kan bero på Covid-19, ska du omgående ta kontakt med sjukvården för provtagning. Provtagningen är kostnadsfri och du ska hålla dig hemma tills du har fått provsvaren.

Här finns mer information om vad som gäller för coronamottagning i Gävleborg.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)