Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Student får pris för studie om kvinnors trygghet i Sätra

2020-09-30 

Fler lampor, fri sikt och mer folk i rörelse. Det är faktorer som kan öka tryggheten för kvinnor i bostadsområdet Sätra i Gävle, visar en studie som samhällsplanerarstudenten Linn Johansson nu vunnit ett pris för.

Kollage med Linn Johansson och miljö i Sätra med byggnad, klotter och buskar.

Linn Johansson har studerat bostadsmiljön i Sätra och hur den påverkar kvinnors trygghet i området. Foto: Privat

Priset delas ut av det nationella nätverket Säkraplatser, som startats av Kungliga tekniska högskolan (KTH). Bland 12 bidrag valde en jury ut Linn Johanssons studie Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle som det vinnande bidraget.

– Jag valde ämnet för att jag ville skriva om social hållbarhet då jag alltid har varit engagerad i människorättsfrågor. Jag ville fokusera just på kvinnor eftersom jag ville ha en feministisk studie. Anledningen till att jag valde Sätra var på grund av de rådande problem som Sätrabor själva har uttryckt kring trygghet och säkerhet, säger Linn Johansson.

Dunkla och gömda partier skapar rädsla

Priset ges till bidrag som fokuserar på förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. I sin studie har Linn Johansson undersökt hur boendemiljön i stadsdelen Sätra, som byggdes under miljonprogrammet, kan ha påverkat kvinnors upplevda trygghet. Hon använde sig av en multimetod; platsanalyser, online-enkät samt en litteraturstudie.

Karta som visar vilka platser i Sätra där kvinnor känner sig mest otrygga samt en gångväg fotad i mörker.

Kartan visar vilka platser i Sätra kvinnor känner sig mest otrygga på. Foto: Privat

– Jag fick många intressanta svar och de mest tydliga faktorerna som påverkar tryggheten var belysning, siktlinjer, underhåll och naturlig övervakning från människor både på gatorna och från hemmen. Det är flera platser i Sätra som är i stort behov av restaurering och underhåll när det gäller byggnader och belysning. Ett område som inte tas omhand kan skapa en känsla av otrygghet. Sedan är det viktigt att ha en bra sikt över området. Mörka, dunkla och gömda partier kan skapa oro och rädsla för att en förövare kan gömma sig. Därför är det viktigt att belysning och sikt över området finns för att skapa mer trygghet, säger Linn Johansson.

Läs Linn Johanssons kandidatuppsats: Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)