Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: ”Fortsätt att ta ansvar”

2020-10-13 

Matilda Ernkrans och Folkhälsomyndigheten går nu ut och uppmanar studenter och allmänheten att fortsätta att ta ansvar och inte utsätta sig själv och andra för risker i samband med pandemin. Samtidigt pågår förberedelser för beslut på Högskolan i Gävle om vad som ska gälla för vårterminen.

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans uppmanade vid en presskonferens förra veckan alla studenter att fortsätta att ta ansvar för att hindra smittspridningen.

-Skärp er när det gäller fester, manade Matilda Ernkrans.

Ministern konstaterade att på vissa håll har en del studenter börjat bete sig ”som vanligt” och i samband med studentfester har smittspridning kunnat konstateras.

-Ta fullt ansvar, ni är vuxna, ni utsätter andra för risker, sade ministern.

Matilda Ernkrans berömde och tackade lärosätena och studenterna för att omställningen till en anpassad undervisning och examination har genomförts väl. Men betonade att vi inte får slappna av när det gäller att ta ansvar för vårt beteende, även på fritiden.

Folkhälsomyndigheten kopplar ökad smittspridning bland annat till studenter i flera regioner – dock ej i region Gävleborg – och i första hand handlar det om fester och andra arrangemang. Inte i någon större omfattning kan det kopplas till undervisning.

-Ha gärna fest, men i ”samma gäng”, i mindre sällskap. Håll dig hemma vid minsta symtom, lyder råden från myndigheterna.

Till lärosätena riktas uppmaningen att fortsätta organisera undervisningen på ett så smittsäkert sätt som möjligt och att fortsätta att påminna både studenter och personal om att ta ansvar för att hålla tillbaka smittspridningen.

Nya riktlinjer för vårterminen

På Högskolan i Gävle pågår nu ett arbete för att ta fram förslag på riktlinjer för vårterminen, när det gäller undervisning och examination. Ambitionen är att ett beslut ska komma så snart som möjligt under oktober månad.

Påminnelse om de riktlinjer som gäller under höstterminen

 • Vad gäller om flera studenter blivit sjuka?
  Om en student insjuknar i corona så är det sjukvården som ska ge medicinska råd till studenten. Om Högskolan får kännedom om att flera studenter i samma grupp blivit sjuka kommer kontakt att tas med Region Gävleborgs smittskyddsläkare, som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda förkylningssymtom
  Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknandet. Insjuknar man under vistelse på campus ska man gå hem direkt.
 • Följ anvisningarna
  På campus finns anslag och skyltar, handsprit och markeringar. Respektera markeringar och avspärrningar i allmänna utrymmen och i undervisningssalar. Avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokaler, matsal, caféer och andra utrymmen ska vara coronaanpassat. Det är viktigt att alla följer de råd och anvisningar som ges.
 • Visa hänsyn - håll distansen.
 • Undvik trängsel i korridorer och vid entréer och ingångar till föreläsningssalar.
 • Respektera maxantalet i matsäcksalarna där man kan värma sin egen mat. Sök upp en annan plats efter att du värmt maten i micron om det är fullt i rummet.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Handsprit finns utplacerat på många ställen på campus. Flytta inte på någon flaska – tänk på dina kompisar som också vill använda handspriten.
 • Hosta och nys i armvecket.

Information om vilka moment som ska genomföras på campus respektive på nätet får du av din närmaste lärare eller kursansvarig.

Du kan också vända dig till studentcentrum@hig.se om du har frågor eller om du tillhör en riskgrupp. Studentcentrum har också öppet under lunchtid för ett fysiskt besök, ligger i anslutning till receptionen

Försäkringskassans definition på vad regeringen betraktar som en riskgrupp

Högskolan i Gävle följer de rekommendationer som beslutats av Folkhälsomyndigheten

Vi tillämpar 50-regeln, max 50 personer får vistas i till exempel en föreläsningssal. I många salar finns markeringar och band som visar var man kan sitta.

Det mesta som gäller dig som ny student hittar du här: www.hig.se/nystudent

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)