Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Beslut om undervisningen under vårterminen

2020-11-03 

Rektor har beslutat att Högskolans undervisning under vårterminen ska genomföras på det sätt som annonserats, med anpassning till pandemin. Moment som inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt ska ske nätbaserat.

Beslutet innebär att i stort sett samma riktlinjer ska gälla som inför höstterminen. Här nedan följer också uppdaterad information om den pågående höstterminen.

– Det är förstås vanskligt att förutsäga hur situationen kommer att vara under våren, men jag gör bedömningen att vi ska kunna fortsätta ungefär som vi har gjort under höstterminen med en ”blandform” mellan campus- och nätbaserad undervisning, säger rektor Ylva Fältholm.

Högskolan följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer vilket innebär att nya ställningstaganden kan behöva göras under pågående termin.

Beslutet innebär att utbildningar som annonserats som campusutbildningar ska så långt det är möjligt, med hänsyn till restriktioner kopplade till pandemin, genomföras på campus. Men delar av program och kurser kan komma att ske nätbaserat på distans.

– Programstudenter som läser sitt första år, examinationer och obligatoriska moment ska prioriteras när det planeras för undervisningstillfällen på campus, säger Ylva Fältholm.

För program och kurser som normalt bedrivs nätbaserat på distans men har campusbaserade inslag, kan vissa av dessa delar komma att ske nätbaserat på distans om de inte kan genomföras ”corona-säkert”.

Utifrån det beslut som har fattats för hur undervisningen ska bedrivas, finns det ingen rekommendation som säger att kurser som ges på campus även ska erbjudas nätbaserat.

Öppning för internationella utbyten

Högskolan öppnar också upp för våra internationella program på campus igen, där så är möjligt, med tanke på hur pandemin utvecklar sig, både i Sverige och i andra länder. Avgiftsskyldiga studenter får möjlighet till återbetalning inom 21 dagar, från och med programstarten, utan att betala den administrativa avgiften. Detta gäller för studenter som antas till program våren 2021.

Internationella utbyten (Erasmus, Linnaeus Palme och Minor Fields Studies) för såväl utresande som inresande studenter ska erbjudas våren 2021. Beslut om genomförande kan ske under förutsättning att rekommendationer från UD följs.

Inriktningsbeslutet för vårterminen gäller från 18 januari och längst till och med 6 juni 2021.

Beslut om sommarkurserna kommer att tas i slutet av januari.

Undervisning och examination genomförs som planerat under höstterminen

Under höstterminen bedrivs undervisningen på de campusbaserade utbildningarna i en ”blandform”, både på campus och i vissa fall nätbaserat. Högskolans undervisning och examinationsperiod fortsätter som planerat även efter de skärpta smittskyddsrekommendationerna i till exempel regionerna Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Regionerna Uppsala och Skåne skriver att råden inte är tänkta att hindra människor från att ta sig till arbete eller studier som kräver att man är på plats.

De svenska myndigheternas samlade krisinformation (krisinformation.se) säger att ”symtomfria personer kan resa i Sverige, dock ska man hålla avstånd till andra och undvika trängsel”.

Student som av olika skäl inte kan delta i undervisning kan försöka ta igen det med hjälp av studiekamrater eller där det är möjligt få stöd av kursansvarig lärare. För frånvaro vid tentamen hänvisas till omtenta.

Högskolan i Gävle har ständigt kontakt med Region Gävleborgs smittskyddsläkare för samråd kring eventuella lokala restriktioner.

Ministern uppmanar studenter att ta ansvar

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Högskolan i Gävle förra veckan och uppmanar studenter och allmänheten att fortsätta att ta ansvar och inte utsätta sig själv och andra för risker i samband med pandemin.

Ministern har noterat att på vissa håll har en del studenter börjat bete sig ”som vanligt” och i samband med studentfester har smittspridning kunnat konstateras.

– Ta fullt ansvar, ni är vuxna, ni utsätter andra för risker, säger ministern.

Matilda Ernkrans berömmer lärosätena och studenterna för att omställningen till en anpassad undervisning och examination har genomförts väl. Men hon betonar samtidigt att vi inte får slappna av när det gäller att ta ansvar för vårt beteende, även på fritiden.

Korridorvärdar för minskad trängsel

Högskolans Samordningsutskott för pandemirelaterade åtgärder har beslutat att introducera korridorvärdar från och med vecka 46 med uppgift att uppmana, påminna och uppmuntra till minskad trängsel, lyssna in och se var det blir trångt.

– Vi kan se att det finns viss trängsel under raster och det bildas klungor i samband med ingång/utgång, säger Maria Strand, Vi får frågor om detta och kommer därför, på försök, att börja med ”korridorvärdar” ett antal timmar, några dagar i veckan.

Det kommer i huvudsak att finnas värdar på plats en stund före klockan 10 och fram till 13-tiden då många vistas i Högskolans lokaler.

Högskolan i Gävle tillämpar 50-regeln, max 50 personer får vistas i till exempel en föreläsningssal.
I många salar finns markeringar och band som visar var man kan sitta. 50-regeln gäller åtminstone till höstterminens slut.

Påminnelse om vad som gäller kopplat till smittspridning och rekommendationer:

 • Om en student har smittats
  Om en student diagnosticerats med covid-19 ska individen få speciella instruktioner från vården.Om Högskolan får kännedom om att flera studenter i samma grupp är sjuka i covid-19 kommer Högskolan att ta kontakt med Region Gävleborg (smittskyddsläkare) för att få råd om eventuella åtgärder. Det är Region Gävleborg (smittskyddsläkare) som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.

  När en student lämnar information till lärare, om att hen testats positivt för coronaviruset, är det viktigt att informationen lämnas vidare till Högskolans samordningsutskott via mejladress: covid19@hig.se. Endast antal personer och kurs (kurskod) samt datum för ev tillfälle ska anges, inte namn eller andra personliga uppgifter.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda förkylningssymtom
  Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknandet. Insjuknar man under vistelse på campus ska man gå hem direkt.
 • Följ anvisningarna
  På campus finns anslag och skyltar, handsprit och markeringar. Respektera markeringar och avspärrningar i allmänna utrymmen och i undervisningssalar. Avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokaler, matsal, caféer och andra utrymmen ska vara corona-anpassat. Det är viktigt att alla följer de råd och anvisningar som ges.
 • Visa hänsyn - håll distansen.
 • Undvik trängsel i korridorer och vid entréer och ingångar till föreläsningssalar.
 • Respektera maxantalet i matsäcksalarna där man kan värma sin egen mat. Sök upp en annan plats efter att du värmt maten i micron om det är fullt i rummet.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Handsprit finns utplacerat på många ställen på campus. Flytta inte på någon flaska – tänk på dina kompisar som också vill använda handspriten.
 • Hosta och nys i armvecket.

Mer information

Information om vilka moment som ska genomföras på campus respektive på nätet får du av din närmaste lärare eller kursansvarig.

Du kan också vända dig till studentcentrum@hig.se om du har frågor eller om du tillhör en riskgrupp. Studentcentrum har också öppet under lunchtid för ett fysiskt besök, ligger i anslutning till receptionen.

Högskolan i Gävle följer de rekommendationer som beslutats av Folkhälsomyndigheten

Det mesta som gäller dig som ny student hittar du här: www.hig.se/nystudent

TEXT: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)