Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Högskolan går över till nätbaserad undervisning

2020-11-16 

Undervisning ska bedrivas nätbaserat på distans och anställda ska fortsätta arbeta hemifrån så långt det är möjligt.

Det är Högskolan i Gävles reviderade riktlinjer med anledning av den ökande smittspridningen och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Gävleborgs län, samt regeringens nya restriktioner rörande allmänna sammankomster.

Rektor har i samråd med rektors ledningsgrupp och Högskolans samordningsutskott för covidfrågor, beslutat att uppdatera riktlinjerna för hur Högskolans verksamhet och undervisning ska bedrivas under återstoden av höstterminen.

De uppdaterade riktlinjerna för höstterminen innebär:

  • Undervisningen på Högskolan i Gävle, både campusbaserade program och distansutbildningar, ska genomföras nätbaserat, i största möjligaste mån.
  • Där det är nödvändigt, som till exempel krav på speciell lokal eller utrustning och för kvalitetssäkring av examination, kan fysiska sammankomster genomföras på campus. Under förutsättning att de kan genomföras smittsäkert.
  • Akademichef kan besluta, efter samråd med kursansvarig/examinator, om nödvändiga moment som ska genomföras på campus.
  • Högskolans lokaler ska endast vara öppna för studenter och anställda.
  • Kontakt med Högskolan ska helst göras via telefon, e-post eller chatt.
  • Studenter uppmanas att bedriva sina studier hemifrån.
  • Anställda på Högskolan ska arbeta hemifrån, så långt det är möjligt, utifrån verksamhetens behov.

De uppdaterade riktlinjerna gäller från och med tisdag den 17 november och ska genomföras så snart som det är praktiskt möjligt. De beslutade åtgärderna gäller höstterminen ut, om inget annat beslutas.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)