Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Nätbaserat och låsta entrédörrar

2020-11-20 

Undervisning ska bedrivas nätbaserat på distans och studenter uppmanas att bedriva studier hemifrån där det är möjligt.

Rektor har beslutat att uppdatera riktlinjerna för hur Högskolans verksamhet och undervisning ska bedrivas under återstoden av höstterminen.

Detta med anledning av den ökande smittspridningen och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Gävleborgs län, samt kommunikation från regeringen under de senaste dagarna.

De uppdaterade riktlinjerna ska genomföras så snart som det är praktiskt möjligt. De beslutade åtgärderna gäller till och med den 17 januari 2021, om inget annat beslutas.

Endast anställda och studenter kommer ha tillträde till campus

Högskolans lokaler kommer endast vara öppna för studenter och anställda. Från och med måndag den 23 november kommer entrédörrarna till Högskolan att låsas. Anställda och studenter måste använda sina HiG-kort. Detta gäller även biblioteket.

Högskolan i Gävles uppdaterade riktlinjer för återstoden av höstterminen:

 • Utbildning ska i huvudsak genomföras nätbaserat.
 • Där det är nödvändigt och särskilda skäl finns, som t.ex. krav på speciell lokal eller utrustning och för kvalitetssäkring av examination, kan fysiska sammankomster genomföras vilket beslutas av akademichef.
 • Utbildningsmoment som behöver ske på campus ska genomföras på så sätt att råd och rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för minskad smittspridning kan följas.
 • Examinator kan, efter samråd med akademichef, besluta om ändrade examinationsformer om detta krävs för att kunna genomföra kursen med restriktioner utifrån rådande situation.
 • Central samordning av utbildningsmoment, som genomförs på campus för
  att undvika större folksamlingar och därmed minskad smittspridning, sker i samråd med akademichef.
 • Salsskrivningar kan genomföras, i begränsad utsträckning, på campus med anpassning till rådande omständigheter.
 • Avdelningen för utbildningsstöd kan besluta om anpassad lokal för salsskrivning gällande student i riskgrupp.

Som en konsekvens av ovan nämnda beslut och de rådande förhållandena, riktar ledningen följande uppmaningar till allmänhet, studenter och anställda:

 • Kontakt med Högskolan ska helst göras via telefon, e-post eller chatt.
 • Studenter uppmanas att bedriva sina studier hemifrån där det är möjligt.
 • Anställda på Högskolan ska arbeta hemifrån, så långt det är möjligt, utifrån verksamhetens behov och arbetsmiljöförutsättningar.

– Vi ser med oro på den ökande smittspridningen i vår region och nationellt och de åtgärder vi nu har beslutat om är vårt sätt att bidra till minskad smittspridning, säger rektor Ylva Fältholm. Vi har försökt ta fram ett förhållningssätt som både ska svara mot intentionerna i myndigheternas beslut och vara genomförbart för verksamheten.

Fundera på alternativa examinationsformer

– Med tanke på övergången till nätbaserad undervisning är det viktigt att fundera över alternativa examinationsformer. Salsskrivningar kommer dock fortfarande att vara möjliga att genomföra, i begränsad utsträckning, där det inte alls är möjligt att lösa kvalitets- och rättssäker examination på annat sätt, säger Maria Strand, chef för Avdelningen för utbildningsstöd, UBS.

Beslutet om vårterminen kan komma att omprövas

I början på november tog rektor beslut om hur undervisningen ska bedrivas under vårterminen 2021. Ett beslut som kan komma att omprövas om inte det allmänna smittläget förbättras och myndigheterna kommer ut med nya rekommendationer eller förlänger nuvarande. Beslutet säger att Högskolans undervisning ska genomföras i den distributionsform som aviserats, med anpassning till pandemin. Det som aviserats som distans ska helt genomföras på distans, med få eller inga sammankomster på campus.

– Det är ungefär två månader kvar till vårterminen och det är vanskligt att förutsäga hur situationen kommer att vara då, säger rektor Ylva Fältholm. Vi kanske blir tvungna att revidera inriktningsbeslutet. Men helst vill vi, så långt det är möjligt, genomföra utbildningarna i de former som har aviserats.

Mer information

 • Vad gäller för studenter som har symtom eller blivit sjuka?
  Om en student insjuknar i covid-19 så ger sjukvården medicinska råd till studenten. Om Högskolan får kännedom om att en student testat positivt och varit på undervisningstillfälle på campus, så tar Högskolans samordningsutskott kontakt, via e-post, med de studenter och lärare som kan ha varit i studentens närhet och ger information om hur man ska agera.

  Om flera studenter i samma grupp blivit sjuka, ett klusterutbrott, kommer kontakt att tas med Region Gävleborgs smittskyddsläkare, som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.

  Om du som är lärare/kursansvarig får frågor från studenter som anser sig vara i riskgrupp kan du hänvisa frågorna till studentcentrum@hig.se. Du behöver inte ha dialogen med studenten om du inte själv väljer det. Avdelningen för utbildningsstöd, UBS, ansvarar för hanteringen och svarar också på alla frågor från studenterna. Vi följer Socialstyrelsens definition när det gäller riskgrupper.

  För både studenter och anställda gäller som alltid att stanna hemma om man har symtom och att hålla avstånd när man vistas på campus.
 • Hur stor är smittspridningen på campus?
  Högskolans samordningsutskott gällande covid-19 får besked om smittade personer om den smittade själv väljer att informera eller blir uppmanad att informera av sjukvården. Information kommer antingen direkt från en smittad person, via chefer, eller via studentorganisationer. Hittills har ett mindre antal studenter och anställda blivit smittade enligt vad som kommit till samordningsgruppens kännedom. I de fall vi känner till har smittspridningen skett på annat sätt än genom kontakter på campus.

  Högskolan har fortlöpande dialog med smittskyddsläkaren i Region Gävleborg för att få råd i smittspridningsfrågor.
 • Coronainformation till lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning, VFU: Coronavirus och VFU
 • Vilka öppettider gäller nu för Högskolan?
  Entrédörrarna kommer att låsas från och med måndag den 23 november. Anställda och studenter använder sitt HiG-kort för att komma in. I övrigt har Högskolan normala öppettider:
  Högskolans öppettider
  Öppettider It-stöd och Learning center
  Bibliotekets öppettider

TEXT: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)