Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Våra studenter är trovärdiga, kreativa och öppna!

2020-12-09 

Höstens studenttävling om Högskolans vision och kärnvärden är avslutad. Varmt grattis till vinnarna!

Många studenter deltog i tävlingen och det var inte helt lätt för juryn att välja ut vinnarna bland alla fina bidrag. Efter flera genomläsningar kunde juryn slutligen enas om de starkaste bidragen. Juryn bestod av rektor Ylva Fältholm, Gefle studentkårs ordförande Petra Jönsson samt Patrice Laredius och Maria Åstrand Swenneke som arbetar med studentrekrytering.

Tävlingen gick ut på att studenten skulle formulera ett kortfattat svar om hur den personligen gör skillnad samt vad trovärdighet, öppenhet och kreativitet är för denne. Tävlingen syftade till att öka kännedomen om Högskolan nya vision och kärnvärden.

 

Högskolans vision: Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Högskolans kärnvärden: Trovärdighet, öppenhet och kreativitet.

 

Med det sagt vill vi hylla vinnarna! De vinnande bidragen är:

Hanna, Ekonomprogrammet

 • Jag vill göra skillnad genom att utbilda mig på Högskolan i Gävle och få med mig kunskap som ska kunna göra skillnad för framtiden.
 • För mig är trovärdighet att något är hållbart i dag och framtiden.
 • För mig är öppenhet att något genomförs med ärlighet och inte skadar nutiden eller framtiden.
 • För mig är kreativitet att något utvecklas till det bättre genom individers tankeverksamhet.

Elin, Miljöstrategprogrammet

 • Jag gör skillnad genom att uppmärksamma mina medmänniskor.
 • För mig är trovärdighet någon som håller sitt ord.
 • För mig är öppenhet att tala från hjärtat.
 • För mig är kreativitet att se magi även i de mest vardagliga stunderna.

Jessica, Dataingenjörsprogrammet

 • Jag gör skillnad genom att se och lyfta det positiva hos andra.
 • För mig är trovärdighet att vara ärlig med sina avsikter.
 • För mig är öppenhet att bortse från eventuella fördomar vid mötet med nya människor.
 • För mig är kreativitet att ta fram lösningar och idéer som inte formas av huruvida det hör till normen eller ej.
Publicerad av: Stina Lilja Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)