Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt rektorsbeslut: Nätbaserad undervisning under första halvan av vårterminen 2021

2020-12-11 

Undervisning ska i huvudsak vara nätbaserad även under inledningen av vårterminen. Det har rektor Ylva Fältholm beslutat.

I början på november tog rektor ett inriktningsbeslut att undervisningen för vårterminen skulle genomföras på det sätt som aviserats, det vill säga campusförlagd utbildning skulle i huvudsak genomföras på campus, vilket också gällde i början på höstterminen.

Några veckor senare, i slutet på november hade smittspridningen tagit fart igen i Sverige och nya strängare regler kom från regeringen, Folkhälsomyndigheten och från regionala myndigheter. Högskolan gick den 19 november över till nätbaserad undervisning igen och nu är det den formen som ska gälla under läsperiod tre under vårterminen, som pågår 18 januari och till 28 mars.

– Vi ser nu att smittspridningen ökar igen både i vår region och nationellt och det gör att vi måste fortsätta att göra allt för att hålla sjukdomsfallen nere, säger Ylva Fältholm. Vi har ett stort ansvar att följa de regler och rekommendationer som myndigheterna har tagit fram.

Nya beslut senast 1 mars

Beslutet gäller för den första halvan av vårterminen, den så kallade läsperiod tre. Beslut för läsperiod fyra som pågår från 29 mars till 6 juni kommer att tas senast 1 mars. Det finns en förhoppning att fler moment som rör undervisning och examination ska kunna genomföras på campus under senare delen av vårterminen under förutsättning att smittläget har förändrats i positiv riktning.

– I kontakter med de olika enheterna har jag förstått att de flesta redan har planerat utifrån de här förutsättningarna. Alla som följer de dagliga uppdateringarna i media från regeringen och Folkhälsomyndigheten har kunnat se att det just nu inte finns några andra val än att arbeta så nätbaserat som möjligt, säger Ylva Fältholm.

Vissa moment kan komma att behöva genomföras på campus

För januari till och med mars månad gäller precis som idag att fysiska sammankomster på campus kan behöva genomföras för att kvalitetssäkra vissa examinationer. Det kan handla om krav på särskilda lokaler eller utrustning för att kunna genomföra en examination. Salsskrivningar kan också komma att genomföras på campus för ökad rättssäkerhet. Vid examination eller salsskrivningar följer lärosätet alla rekommendationer som gäller för minskad smittspridning.

Inga internationella utbyten

Beslut har också tagits att det inte blir några internationella utbyten som bygger på avtal med partnerlärosäten. Det berör ett 30-tal utländska studenter som skulle ha börjat studera på Högskolan i Gävle och en handfull studenter som skulle resa till andra länder.

De som önskat ett utbyte kan få möjligheten vid ett senare tillfälle, när det återigen är möjligt med resor i en annan omfattning.

Internationella program på Högskolan i Gävle, till exempel MBA-program och internationella socionomprogrammet, följer den generella riktlinjen att undervisningen i huvudsak ska bedrivas nätbaserat. Det innebär att även avgiftsskyldiga studenter, så kallade ”free movers” får vara inställda på att undervisning i huvudsak kommer att vara nätbaserad.

Högskolans entréer kommer även i fortsättningen att vara låsta men, du som är student har möjlighet att komma in och använda lokalerna som studieplats.

Här nedan är en sammanfattning av de beslut som tagits av rektor och som gäller som längst fram till 28 mars:

 • Utbildning ska i huvudsak genomföras nätbaserat.
 • Där det är nödvändigt och särskilda skäl finns, som t.ex krav på speciell lokal eller utrustning och för kvalitetssäkring av examination, kan fysiska sammankomster genomföras vilket beslutas av akademichef.
  - Utbildningsmoment som behöver ske på campus ska genomföras på så sätt att råd och rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för minskad smittspridning kan följas.
  - Salsskrivningar kan genomföras, i begränsad utsträckning, på campus med anpassning till rådande omständigheter, efter beslut av akademichef.
 • Examinator kan, efter samråd med akademichef, besluta om ändrade examinationsformer om detta krävs för att kunna genomföra kursen med restriktioner utifrån rådande situation.
 • Internationella utbyten, som bygger på avtal med partnerlärosäten, ska inte genomföras.

Mer information

 • Vad gäller för studenter som har symtom eller blivit sjuka?
  Om en student insjuknar i covid-19 så ger sjukvården medicinska råd till studenten. Om Högskolan får kännedom om att en student testat positivt och varit på undervisningstillfälle på campus, så tar Högskolans samordningsutskott kontakt, via e-post, med de studenter och lärare som kan ha varit i studentens närhet och ger information om hur man ska agera.

  Om flera studenter i samma grupp blivit sjuka, ett klusterutbrott, kommer kontakt att tas med Region Gävleborgs smittskyddsläkare, som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.

  Om du som är lärare/kursansvarig får frågor från studenter som anser sig vara i riskgrupp kan du hänvisa frågorna till studentcentrum@hig.se. Du behöver inte ha dialogen med studenten om du inte själv väljer det. Avdelningen för utbildningsstöd, UBS, ansvarar för hanteringen och svarar också på alla frågor från studenterna. Vi följer Socialstyrelsens definition när det gäller riskgrupper.

  För både studenter och anställda gäller som alltid att stanna hemma om man har symtom och att hålla avstånd när man vistas på campus.
 • Hur stor är smittspridningen på campus?
  Högskolans samordningsutskott gällande covid-19 får besked om smittade personer om den smittade själv väljer att informera eller blir uppmanad att informera av sjukvården. Information kommer antingen direkt från en smittad person, via chefer, eller via studentorganisationer. Hittills har ett mindre antal studenter och anställda blivit smittade enligt vad som kommit till samordningsgruppens kännedom. I de fall vi känner till har smittspridningen skett på annat sätt än genom kontakter på campus.

  Högskolan har fortlöpande dialog med smittskyddsläkaren i Region Gävleborg för att få råd i smittspridningsfrågor.
 • Coronainformation till lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning, VFU: Coronavirus och VFU
 • Vilka öppettider gäller nu för Högskolan?
  Entrédörrarna kommer att låsas från och med måndag den 23 november. Anställda och studenter använder sitt HiG-kort för att komma in. I övrigt har Högskolan normala öppettider:
  Högskolans öppettider
  Öppettider It-stöd och Learning center
  Bibliotekets öppettider

Text: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)