Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anna prisas för sitt examensjobb om hållbar hantering av avfall vid byggprojekt

2021-01-04 

Byggsektorn står i dag för en tredjedel av den totala mängd avfall som produceras i Sverige varje år. För att minska byggföretagens påverkan på miljön är det avgörande att hantera det avfall som uppstår vid olika projekt på ett mer hållbart sätt. Det visar den tidigare byggnadsingenjörsstudenten Anna Wahlbergs examensarbete, som hon nu får ett stipendium för.

Anna Wahlberg och rivningsavfall vid byggprojekt (montage). Foto: Privat

Anna Wahlberg och rivningsavfall vid byggprojekt (montage). Foto: Privat

”Att sortera eller inte sortera rivningsavfall?”. Det är rubriken på examensarbetet där Anna Wahlberg genomfört en fallstudie och jämfört kostnader och återvinningsgrad vid två olika scenarier kopplade till byggprojekt.

– För mig är miljöfrågor otroligt viktiga och jag tycker att det är intressant att veta hur jag, min arbetsgivare och övriga företag kan bidra till en hållbar utveckling. Jag ville undersöka ett miljöproblem inom byggbranschen och eftersom mängden avfall från byggbranschen är väldigt hög tyckte jag att det skulle vara ett givande ämne att undersöka, säger hon.

Mer lönsamt att inte sortera direkt på plats

Hon har studerat till byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle och tilldelas nu 10 000 kronor i ett stipendium från Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Hennes examensarbete handlar om hur ett företags ekonomi samt hur återvinningsgraden påverkas vid två olika scenarier; att sortera rivningsavfall direkt på en byggarbetsplats eller att inte sortera det direkt och att det då senare slängs osorterat som "blandat avfall".

I studien har Anna Wahlberg bland annat intervjuat en säljchef på avfallsföretaget Ragn-Sells.

– Det jag kom fram till i studien är att det är mer ekonomiskt lönsamt att inte sortera rivningsavfall direkt på byggarbetsplatsen. Däremot blir då mängden material på deponi större, vilket är sämre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Containrar vid byggprojekt. Foto: Privat

Containrar vid byggprojekt. Foto: Privat

Stipendiet delas ut en gång per år vid Högskolan i Gävle och det ges till en student som visat goda studieprestationer inom stiftelsens intresseområde. Syftet är att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet.

– Jag hoppas att mitt examensarbete har gett en större förståelse för varför det är viktigt att sortera avfall, trots att det är mer ekonomiskt lönsamt att inte göra det. Jag är medveten om att vinstdrivande företag är mest intresserade av den ekonomiska aspekten, men för att kunna leva i ett hållbart och cirkulärt samhälle är det otroligt viktigt att företag har fokus på miljöfrågor. Det krävs att vi alla tar ansvar för att kunna nå de nationella och internationella miljömålen, och att sortera avfall från byggbranschen är ett sätt att arbeta mot dessa mål, säger Anna Wahlberg.

Vill jobba med miljöfrågor

Hon jobbar nu som produktionsingenjör på företaget Skanska och är involverad i arbetet med ”Godisfabriken”, den före detta Läkeroltomten på Brynäs i Gävle.

– Skanska bygger två spännande byggnader där och jag ser fram emot att lära mig mer om byggbranschen och även att få arbeta med miljöfrågor inom projektet, säger hon.

Text: Anna Sällberg

Läs Anna Wahlbergs uppsats: ”Att sortera eller inte sortera rivningsavfall?”.

Läs mer om stipendiet.

Om Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö stiftades år 2002 av kommunalförbundet Gästrike återvinnare och Suez (tidigare SITA AB). Stiftelsen har som syfte att stödja och initiera forskning och utveckling (FoU) kring avfallshantering.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)