Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nätbaserat i huvudsak till augusti

2021-02-12 

Fortsatt nätbaserad undervisning under hela vårterminen, men också under sommarmånaderna inklusive omtentamensperioden fram till 29 augusti. Det är den huvudsakliga inriktningen efter ett beslut av rektor gällande den pågående pandemin.

Det blir fortsatt nätbaserad undervisning på Högskolan i Gävle under hela vårterminen fram till den 6 juni. Det är också nätbaserad undervisning som ska gälla för de sommarkurser som kommer att erbjudas under perioden 7 juni fram till 15 augusti. Även omtentamensperioden som pågår under perioden 15 augusti till 29 augusti kommer i huvudsak att genomföras nätbaserat.

– Det är förstås väldigt tråkigt att behöva fatta ett sådant är beslut, säger rektor Ylva Fältholm, men vi kan inte göra på något annat sätt. Vi måste göra allt för att minska smittspridningen i samhället. Jag hoppas att det finns förståelse för beslutet.

– Vi följer utvecklingen och om myndigheterna kommer med nya direktiv som gör att vi kan börja återgå tidigare till mer campusbaserad undervisning och examination, så kommer vi att diskutera det, säger Ylva Fältholm.

Nätbaserat men med möjlighet till undantag

Det är alltså nätbaserad utbildning som är huvudalternativet, men precis som förut kan fysiska sammankomster genomföras på campus, när det är nödvändigt eller om det finns särskilda skäl, till exempel för att kvalitetssäkra examination och undervisning. I undantagsfall kan salsskrivningar genomföras på campus, med anpassning till rådande omständigheter.

Rektors inriktningsbeslut innehåller också punkter om att examinator kan besluta om ändrade examinationsformer och att en kurs som inte har kunnat genomföras i sin helhet kan slutföras efter ordinarie terminstid.

Inga internationella utbyten under våren

Som tidigare meddelats är det inga internationella utbyten under våren som innebär utresande eller inresande. Det planeras för utbyten inför höstterminen. Internationella studenter på program och kurser deltar i undervisningen precis som alla andra, det vill säga i huvudsak nätbaserat.

Här är inriktningsbeslutet från den 11 februari 2021 i sammanfattning:

  • Utbildning ska i huvudsak genomföras nätbaserat.
  • Där det är nödvändigt och särskilda skäl finns, som t.ex. krav på speciell lokal eller utrustning och för kvalitetssäkring av examination och undervisning, kan fysiska sammankomster genomföras.
    - Utbildningsmoment som behöver ske på campus ska genomföras på så sätt att råd och rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för minskad smittspridning kan följas.
  • Salsskrivningar kan genomföras, i begränsad utsträckning, på campus med anpassning till rådande omständigheter.
    - Student i riskgrupp (enligt Socialstyrelsens riktlinjer) kan få enskild lokal vid salsskrivning.

Kurs som inte har kunnat genomföras i sin helhet med anledning av covid-19 kan slutföras efter ordinarie terminstid. Central samordning sker för att säkerställa studenters möjligheter till studiemedel (CSN).

Studenter uppmanas att studera hemifrån men högskolan är fortsatt öppen

Högskolans anställda arbetar i stor utsträckning hemifrån och högskolans ledning uppmanar även studenter att studera hemifrån så långt det är möjligt. Men högskolans lokaler är fortsatt öppna för studenter och anställda under förutsättning att man har ett giltigt ”HiG-kort”. För anställda på statliga myndigheter gäller arbete hemifrån så långt det är möjligt enligt ett regeringsbeslut.

– De servicefunktioner som finns kontaktar man digitalt. Men biblioteket håller öppet även för fysiska besök, säger Maria Strand chef för Utbildningsstöd och ordförande i det särskilda samordningsutskott som koordinerar och planerar åtgärder kopplade till corona-pandemin.

Tänk på ergonomin och gör rörelseövningar

För både studenter och anställda vid Högskolan blir det mycket stillasittande framför datorn. Det är då viktigt att tänka på hur man sitter och att man behöver röra på sig med jämna mellanrum.
I ett videoklipp ger idrottsvetaren Jonathan Rahmqvist tips om hur man undviker besvär vid mycket stillasittande. Videoklipp: Så undviker du besvär vid stillasittande arbete

Frågor och svar

Vilka öppettider gäller nu för Högskolan?
Munskydd och plasthandskar

Du som har laboration, metodövning eller liknande, där det är svårt med att hålla avstånd – var extra noga med handhygien. Exempelvis kan plasthandskar användas. Tänk på att du själv behöver rengöra efter varje moment där utrustning/redskap delas samt att munskydd i vissa situationer kan utgöra ett komplement.

Desinfektionsmedel finns utplacerat i till exempel datasalar för rengöring av tangentbord etc.

Vad gäller för studenter som har symtom eller blivit sjuka?

Om du som student insjuknar i covid-19 så ger sjukvården medicinska råd till dig. Om Högskolan får kännedom om att en student testat positivt och varit på undervisningstillfälle på campus, så tar Högskolans samordningsutskott kontakt, via e-post, med de studenter och lärare som kan ha varit i studentens närhet och ger information om hur man ska agera.

Om flera studenter i samma grupp blivit sjuka, ett klusterutbrott, kommer kontakt att tas med Region Gävleborgs smittskyddsläkare, som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.

För både studenter och anställda gäller som alltid att stanna hemma om man har symtom och att hålla avstånd när man vistas på campus.

Vad gäller för lärarprogrammens verksamhetsförlagda utbildning, VFU, under pandemin?

Alla aktörer som ingår i VFU-samverkan gör allt för att du ska kunna genomföra din utbildning och examineras praktiskt utan att din utbildning förlängs. Läs mer om vad som gäller för lärarprogrammens verksamhetsförlagda utbildning, VFU, under pandemin.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)