Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fribeloppet inom studiemedlen borttaget till och med juni 2021

2021-03-02 

Riksdagen och regeringen har nu beslutat att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet inom studiemedlen till och med den 30 juni 2021 på grund av coronapandemin.

En trappa där det ligger böcker i en hög på ett av trappstegen

Detta innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2021. Det gäller oavsett vilken typ av inkomst du har.

Om du tidigare har fått ett beslut om att du inte får fullt studiemedel under våren på grund av din inkomst, så kommer du inom de närmaste veckorna att få ett nytt beslut från CSN. Du får även en extra utbetalning med det studiemedel som du haft rätt till retroaktivt. Det sker automatiskt, så du behöver inte kontakta CSN.

CSN kommer inom kort även att börja handlägga de ärenden som de har väntat med, där den sökande skulle ha fått ett avslag på grund av för hög inkomst om inte fribeloppet slopats.

Om du redan har fått ett avslag på din studiemedelsansökan för våren 2021 på grund av för hög inkomst, så kan du nu ansöka på nytt. Då prövar CSN din ansökan utifrån att fribeloppet är borttaget under våren.

Artikel på CSN:s hemsida

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)