Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Munskydd rekommenderas för studenter i biblioteket

2021-03-02 

Med anledning av de nya restriktionerna i Region Gävleborg rekommenderas besökare i Högskolans bibliotek att ha munskydd.

Region Gävleborg skriver på sin hemsida: ”Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Det kan till exempel handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd.”

Det här innebär att besökare i Högskolans bibliotek och i grupprum ska använda munskydd. Det är också viktigt att man respekterar begränsningar i antal personer i varje grupprum. I biblioteket är maxantalet i grupprummen fyra personer.

Fokus på hur grupprummen används

– Vi kommer att undersöka hur bokningsgraden ser ut för grupprummen och även göra viss ”okulär kontroll” – för att se om det finns anledning att vidta några ytterligare åtgärder, säger Maria Strand, chef på Avdelningen för utbildningsstöd. Sedan inför vi en allmän rekommendation för alla som besöker biblioteket att använda munskydd.

Det kommer att finnas munskydd på biblioteket om man inte har med sig ett eget.
Vidare rekommenderas anställda på Högskolan i Gävle att ha munskydd vid nära kontakt med andra människor vid arbete på campus. Region Gävleborg rekommenderar också munskydd vid resor till och från arbetet.

Utöver munskydd gäller fortfarande de allmänna riktlinjerna

– Vi påminner också om att munskydd inte ersätter de allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19. Fortsatt gäller att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien, undvika situationer med trängsel och att bara umgås i en mindre krets.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)