Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu etableras nya miljöer i Räv- och Fårhallen

2021-04-15 

Under 2020 genomförde Högskolan tillsammans med hyresvärden Akademiska hus en workshopserie kring behov och utveckling av lärandemiljöer på Högskolan i Gävle. I arbetet deltog lärare och forskare från akademierna, administratörer samt studenter. Ett resultat av detta arbete är att Högskolans ljushallar Rävhallen (huvudentré) och Fårhallen renoveras och inreds för att skapa en välkomnande entrémiljö.

Bild på ljushallen Fårhallen

Syftet med att utveckla ljushallarna och inreda dem på ett modernt, funktionellt och inbjudande sätt är att lokalerna ska nyttjas i större utsträckning till just det som de är tänkta för – att ge ett gott första intryck för besökaren som ska kunna orientera och informera sig på ett lätt sätt samt att träffas/mötas, äta eller fika, ta en paus eller arbeta/studera i det som är Högskolans nav och huvudstråk.

Arbetet sker etappvis under våren 2021 och inom kort påbörjas underhållsarbete i form av målning och nedmontering av belysning. Underhållsarbetet startar i Fårhallen, fortsätter via Suckarnas Bro bort till Rävhallen och innebär viss avstängning av ytorna, men det är fortfarande möjligt att passera genom ljushallarna och entréerna. Målsättningen är att både renovering och inredning är klar till höstens terminsstart.

Kontakt för frågor:
Björn Karlsson, Avdelningschef Fastighet och Service
Bjorn.karlsson@hig.se

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)