Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans nya öppettider för dig som är student

2021-04-28 

Högskolan förändrar sitt öppethållande. Från 30 april 2021 är lokalerna öppna för studenter klockan 05.00-24.00. Giltigt HiG-kort krävs för tillträde till Högskolan. Högskolan är stängd klockan 00.00-05.00.

Beslut om att hålla Högskolan stängd nattetid har fattats. Beslutet innebär att du som student inte har tillträde till Högskolans lokaler klockan 00.00-05.00.

Nattstängning har införts för att säkerställa att endast behöriga vistas i Högskolans lokaler. Detta ger en tryggare arbets- och studiemiljö.

Dispens kan ges till studenter som har behov av tillträde nattetid i samband med studierelaterade aktiviteter.

Frågor och svar om nattstängning vid HiG

Vad innebär de nya öppettiderna (nattstängt)?

Nattstängt innebär att du som student inte kommer in i Högskolans lokaler nattetid (om du inte har dispens). Detta gäller från 30 april 2021.

Vilka tider gäller för nattstängningen?

Högskolan är stängd alla veckodagar kl. 00:00-05:00.

Varför inför HiG nattstängning?

Det finns flera skäl till att nattstängning införs, exempelvis:

  • Nattstängning underlättar för väktare att säkerställa att endast behöriga vistas i lokalerna. Detta bidrar till trygghet och säkerhet för de personer som måste arbeta i lokalerna under obekväma arbetstider.
  • Vid nattstängt kan ventilation och belysning i byggnaden dras ned, vilket är bra både för miljö och ekonomi.
  • Lokaler som är nattstängda innebär mindre nedsmutsning och sopor. Nattstängningen bidrar till en bättre arbetsmiljö för lokalvården.
Hur hanterar andra lärosäten denna fråga?

Flera lärosäten har nattstängning, men stängningstider och regler kan variera.

Vad händer om jag är kvar i lokalerna efter klockan 24? Kommer jag inte ut då?

Du kan aldrig bli inlåst i våra lokaler. Öppna-knappar och utpassering fungerar som vanligt.

OBS! Använd inte nödhandtag eftersom dessa genererar larm och utryckningskostnader. Denna regel gäller dygnet runt.

Om jag av misstag råkar bli kvar över tiden för stängning och väktaren dyker upp - vad händer då?

Alla kan göra ett misstag och råka bli kvar när stängningstiden infallit. Avsluta bara ditt arbete, packa ihop och lämna lokalerna.

Vad händer om jag måste stanna kvar i en lokal efter stängningstid?

Ditt HiG-kort kommer inte att fungera i kortläsarna efter klockan 24.00. Om något oförutsett inträffar och du måste stanna kvar i en lokal: Lämna inte din telefon, jacka osv i ett rum som du inte kommer åt utan att passera en kortläsare.

Jag är student och tänkte söka dispens för att kunna vara på Högskolan och plugga nattetid. Får jag det?

Om det finns studierelaterade behov i en kurs för studenter att vistas i lokalerna nattetid (kl. 00.00-05.00) kan dispens beviljas av Högskolans säkerhetsfunktion. Du ansöker om dispens via ett särskilt webbformulär.

Hur kommer väktaren kontrollera om jag har dispens om jag blir påkommen i lokalerna under natten?

Du kommer få ett mejl om att du har beviljats dispens. Spara det mejlet så du kan visa upp det för väktaren.

Om jag (som har en dispens) tror att någon som inte har dispens vistas i lokalerna, vad gör jag då? Jag kanske inte törs eller vill fråga själv.

Det är väldigt bra att du är vaksam, eftersom det hjälper till att skapa trygghet i våra byggnader. Du behöver inte utsätta dig för en obekväm situation, du kan alltid kontakta väktare via Högskolans larmnummer, telefon 070-656 15 00.

Fler frågor

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Högskolan på e-post sakerhet@hig.se.

Publicerad av: Fredrika Nordahl Westin Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)