Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan deltar i helt ny nationell enkät om utsatthet och trakasserier inom akademin

2021-04-29 

Några av medarbetarna och studenterna på Högskolan i Gävle kommer under slutet av april att få frågan om att delta i en enkätundersökning om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Detta för att Högskolan i Gävle tillsammans med 37 andra lärosäten i Sverige medverkar i ett stort forskningsprogram runt frågan.

Högskolan i Gävle deltar tillsammans med 37 andra lärosäten i ett nationellt forsknings-och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Kartläggning – ett första steg

Ett första steg i forskningsprogrammet är att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin i hela landet. I slutet av april skickas därför en enkätstudie ut till 125 000 slumpvis utvalda studenter, doktorander och medarbetare vid svenska lärosäten. Enkäten skickas ut av Statistikmyndigheten SCB, och svaren omfattas av sekretess. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras 2022.

Undersökningen, som är den första i sitt slag i Sverige, ska bidra till att kartlägga både förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatt och sexuella trakasserier inom akademin.

Högskolan arbetar aktivt med frågan

I Högskolans Utbildnings- och forskningsstrategi och i arbetsmiljömålen anges att ett aktivt arbete med jämställdhet, respekt och inkludering är en förutsättning för att alla studenter och medarbetare ska ges likvärdiga förutsättningar att delta i, och bidra till, utvecklingen. Högskolan har länge tagit kraftfullt avstånd från beteenden som leder till andras upplevelse av utsatthet, något som är tydligt i såväl Policy mot trakasserier som i vår Arbetsmiljöpolicy. I Högskolans Arbetsmiljömål och Arbetsmiljöplan 2021-2024 finns flera aktiviteter kring detta.

Högskolans policy och rutin mot trakasserier och sexuella trakasserier Pdf, 880 kB.

Det nationella forskningsprogrammet

Det nationella programmet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin, där Högskolan i Gävle ingår, leds av Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Mer information om det nationella programmet

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)