Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor om deltagande i nationellt projekt om sexuella trakasserier

2021-05-11 

Rektor Ylva Fältholm om Högskolans medverkan i det nationella forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle. Fotad i sommarmiljö 20200604.

– Som rektor vill jag se en högskola fri från trakasserier och sexuella trakasserier. Det är självklart att alla ska kunna ha en arbets- och studiemiljö där vi känner oss trygga – en kreativ och tillåtande miljö där kunskap och utveckling står i fokus. Därför är Högskolan i Gävle med som samarbetspartner i ett sektorsövergripande projekt om förekomst av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet.

För att förstärka förutsättningarna för det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier kommer forskarna först ta reda på hur förekomsten av sexuella trakasserier ser ut inom sektorn samt i vilka situationer och relationer risken uppstår. Projektet kommer även ge möjlighet till att främja nationella forskarnätverk inom området.

– Såväl i Utbildnings- och forskningsstrategin som i Högskolans arbetsmiljömål, lyfts vikten av arbete med jämställdhet, lika villkor och inkludering för att studenter och medarbetare ska ges likvärdiga förutsättningar att delta i, och bidra till, utvecklingen, säger Ylva Fältholm.

Projektet ska genomföra den största prevalensstudien som gjorts inom akademin och det kommer att ske under vecka 17-24. Ungefär en fjärdedel av Högskolan i Gävles studenter, doktorander och medarbetare kommer att får en enkät från SCB och ges möjlighet att bidra till ökad kunskap. Vid tillräckligt hög svarsfrekvens kommer Högskolan kunna ta del av sitt eget resultat.

Efter studien sker det viktigaste arbetet i att ta tillvara erfarenheterna som studenter, doktorander och medarbetare har delat med sig av.

– Genom en ökad kunskap kan vi vidta åtgärder som ger en än mer förbättrad arbets- och studiemiljö och på så sätt få ökad kvalitet i utbildning och forskning. På Högskolan i Gävle vill vi göra skillnad, säger Ylva Fältholm.

Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin samordnas av Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Projektkoordinator är KI och Högskolan i Gävle deltar som samverkanspart.

I studien deltar 38 lärosäten och enkäten kommer att skickas ut till totalt 125 000 studenter, doktorander och medarbetare. Enkäten genomförs under vecka 17-24 och är den första i sitt slag i Sverige, ska kartlägga förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.

Enkäten skickas ut av Statistikmyndigheten SCB, och svaren omfattas av sekretess. Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i sin helhet 2022. Förutsatt att det är tillräckligt hög svarsfrekvens får HIG sitt resultat redan i höst.

Resultaten av den nationella studien ska kunna användas för att vidareutveckla förebyggande och stödjande åtgärder på landets alla högskolor och universitet

Projektet har en hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)