Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Successiv återgång till campusbaserad undervisning

2021-06-02 

Högskolan hoppas kunna återgå till campusbaserad undervisning under senare delen av höstterminen. Men under första läsperioden, fram till 7 november, gäller fortsatt nätbaserad undervisning.

Från 1 juni togs rekommendationen om undervisning på distans bort och det blev möjligt för högskolor att börja återgå till campusundervisning. Återgången sker successivt och med beaktande av smittläget regionalt, och i linje med Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

Nätbaserad undervisning i huvudsak fram till 7 november

Högskolan i Gävles har beslutat att undervisning i huvudsak ska bedrivas nätbaserat under inledningen av höstterminen. Beslutet innebär att det i huvudsak blir nätbaserad undervisning för de campusförlagda utbildningarna under läsperiod 1, fram till 7:e november. Men, att delar ändå kan komma att genomföras på campus, exempelvis laborationer och övningar.

Du som ska börja läsa en campusförlagd utbildning på Högskolan i Gävle kommer att få närmare information både via välkomstbrev och av de kursansvariga om hur undervisningen ska bedrivas.

Studenterna är välkomna till Gävle

Både du som ny student och du som är student sedan tidigare uppmanas att ställa in dig på att undervisningen under senare delen av terminen med all sannolikhet kommer att kunna genomföras till stora delar på campus.

- Vi uppmanar dig, som student, att planera för detta, med till exempel bostad, så att du på ett bra sätt kan tillgodogöra dig utbildningen och även kunna ta del av allt annat som ingår i studentlivet, säger Maria Strand, som är chef för Avdelningen för utbildningsstöd.

Introduktionen för nya studenter kommer precis som ifjol att genomföras digitalt och sändningen på Facebook blir den 25:e augusti. Två dagar senare, den 27:e augusti, blir det en digital introduktion för internationella studenter på engelska.

Beslut om andra läsperioden

Beslut om läsperiod 2, från 7:e november och framåt, kommer att tas senast i augusti. Det mesta tyder på att Högskolan då kommer att kunna återgå till aviserade undervisningsformer för respektive program eller kurs.

- Enligt myndigheternas nuvarande tidtabell borde restriktionerna då ha lyfts och vi kan återgå till campusbaserad undervisning. Men vi vill avvakta utvecklingen lite till, inte minst i regionen, för att se när vi kan ta fram underlag för ett sådant inriktningsbeslut, säger Maria Strand.

Internationella utbyten återupptas

Utbyten för studenter på Högskolan i Gävle kan genomföras under förutsättning att UD inte avråder från resor till avsett land och efter överenskommelse med mottagande partneruniversitet. Utbytesverksamhet för studenter från partnerlärosäte kan genomföras och följer beslutet om nätbaserad undervisning i huvudsak. Detsamma gäller för så kallade ”free movers”.

Hjälp till att stoppa smittan

För att vi ska kunna hjälpas åt med att fortsätta att minska smittspridningen behöver vi ännu en tid tänka på både avstånd, vara aktsam på eventuella symptom och hålla god handhygien.

Begränsa dina nära kontakter genom att endast umgås med de du bor med eller några få vänner eller närstående.

Om du funderar över hur en examination via Zoom kan gå till- här finns information och även en liten film som förklarar: www.hig.se/tentamen

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-08-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)