Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lekfullt och berikande campus när Högskolans lärmiljöer ska förnyas

2021-07-06 

Igloos, bubblor, flexrum och aktiva lärosalar. Det är några exempel på vad som kan bli verklighet när Högskolans lärmiljöer på campus ska få en ansiktslyftning. Ett idéprojekt har genomförts då medarbetare på Högskolan involverats i workshops för att generera tankar och förslag.

Rävhallen, före ombyggnation. April 2021.

Rävhallen är en av platserna som kommer att förnyas. Foto: Anna Sällberg

Arbetet med att skapa nya lärmiljöer utifrån slutrapporten har redan påbörjats då Högskolans entréhallar håller på att göras om just nu.

– Det handlar om att skapa en mer trivsam och välkomnande entrémiljö. Utöver det ska vi nu skapa förutsättningar för att utveckla våra lärmiljöer ytterligare. Genom att testa olika pedagogiska grepp och former för lärande kan vi få ett mer mångfacetterat campus som främjar det studiesociala behovet hos våra studenter, säger Björn Karlsson, avdelningschef för fastighet och service, FoS.

Behövs en bra mix

Under idéprojektet har flera workshops genomförts med medarbetare från Högskolan och Akademiska hus.

– Det som har varit uppe för diskussion är att det saknas en flexibilitet i många av våra lärosalar. De salar som i vissa situationer upplevs som väldigt bra passar inte alls i andra situationer. Därför är det viktigt att det finns en bra mix av olika typer av lärmiljöer, säger Björn Karlsson.

Är det något som sticker ut i idéprojektet som du vill lyfta fram?

– Många olika professioner och intressenter var representerade i arbetet och det gjorde att vi fick ett resultat som var väl genomarbetat och belyst från olika behov. Att fastighetsägarna var med och drev processen är också något som har varit värdefullt.

Björn Karlsson, Chef för Avdelningen för fastighet och service.

Björn Karlsson, chef för Avdelningen för fastighet och service, FoS.

Akademiska hus har även valt att satsa på och öka sin egen kompetens inom området lärandemiljöer. Frida Melin, tillförordnad fastighetschef, säger att deras ambition är att vara en innovativ och kompetent partner i det här utvecklingsprojektet.

– Nya typer av lärandemiljöer är inne i en stark utvecklingsfas där efterfrågan på flexibilitet, effektivitet och digitala tjänster ökar kraftigt. Att få vara med och driva behovsdialogsprocessen tillsammans med Högskolan i Gävle har varit otroligt värdefullt där vi har lärt oss mer om lärarnas och studenternas behov och idéer för framtiden. Det ska bli så spännande att följa förverkligandet av de typmiljöer man vill se mer av på Högskolan, säger hon.

"Ska uppskattas både av lärare och studenter"

Under workshoparna har deltagarna även diskuterat att lärmiljöer handlar mycket om utformning av lokaler, inte bara om teknik. Huvudfokus ligger på att skapa kreativa miljöer som främjar studenters lärande.

– Nu arbetar vi vidare med de resultat som kom fram i slutrapporten, med målet att skapa ett campus som har lärmiljöer som uppskattas både av lärare och studenter. Vi ska göra en tidsplan för det långsiktiga arbetet och vi kommer regelbundet att utvärdera lokalanvändningen. Det gör vi dessutom tillsammans med Akademiska hus i ett digitaliseringsprojekt, säger Björn Karlsson.

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)