Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Covid-19: Undervisning på campus i november

2021-09-03 

Rektor har beslutat om en återgång till campusbaserad undervisning med start i inledningen av läsperiod 2 från och med den 7 november. En successiv återgång till arbete på campus för anställda inleds den 1 oktober.

Coronavirus

Rektor har tagit ett beslut gällande undervisningen under läsperiod 2 från den 7 november, som innebär att program och kurser kan genomföras på campus. Utbildningsmoment på campus ska genomföras så att råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om avstånd och andra åtgärder kan följas. Detta innebär att maximalt hälften av platserna i lokaler kan användas.

Du som är förstaårs programstudent, du som har examinationer och obligatoriska moment kommer att prioriteras, men vi hoppas att de allra flesta av våra campusbaserade utbildningar ska kunna genomföra delar på campus. Beslutet gäller från och med 7 november och till och med 17 januari 2022, då vårterminen startar.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning av pandemiläget i vår region och haft kontakter med smittskyddsenheten och baserat på vad vi vet idag så kan vi nu börja förbereda för en återgång till campus för campusbaserade utbildningar, säger rektor Ylva Fältholm. Det känns bra att kunna komma med det här beskedet som jag tror är efterlängtat av både lärare och studenter.

Stora grupper studenter kan få nätbaserad undervisning

Vissa kurser kommer att kunna vara mycket på campus och några kommer att fortsätta att genomföras nätbaserat. Det har bland annat att göra med om det är många studenter i en kurs. Om moment inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt på campus ska det ske nätbaserat.

Salsskrivningar kommer att kunna genomföras på campus med anpassning till pandemin vilket bland annat innebär att färre studenter skriver samtidigt i samma sal. Om du som student är i riskgrupp kan du kontakta studentcentrum@hig.se för en lösning som kan innebära en mindre lokal för skrivningen.

Studentföreningar och studentkåren kommer att kunna bjuda in till aktiviteter på campus men inte genomföra några event med externa aktörer, till exempel arbetsmarknadsdagar.

Servicefunktioner öppnar igen på campus

Reception, Studentcentrum, IT-support och biblioteket startar upp igen med service på plats i större utsträckning från inledningen av oktober. Högskolans entréer kommer dock även fortsättningsvis endast att vara öppen för studenter och anställda, med giltigt hig-kort.

Tänk på att skydda dig själv och andra

Fortfarande gäller de allmänna förhållningsreglerna när det gäller att minska smittspridningen:

Skydda dig själv och andra genom att

  • stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symtom
  • håll avstånd
  • tvätta händerna

Studenter från annan ort kan vaccinera sig i Gävleborg

Studenter från annan ort kan vaccinera sig i Gävle och region Gävleborg. Mer information finns i artikeln Studenter från annan ort kan vaccinera sig i Gävleborg

Till sist: Nya restriktioner kan komma snabbt från regering, Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborgs smittskyddsläkare, vilket innebär att nya ställningstaganden kan behöva göras från Högskolans sida. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hindra fortsatt smittspridning.

Text: Tommy Löfgren

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)