Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kom ihåg att anmäla dig till din tentamen!

2021-10-08 

Anmälan är ett krav för att få delta i tentamen och omtentamen. Du behöver anmäla dig till din tentamen senast 10 dagar före tentamensdagen.

Anmälan krävs

Anmälan är ett krav för att få delta i tentamen och omtentamen. Om du inte är anmäld till tentamenstillfället får du inte skriva, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Du behöver anmäla dig till din tentamen senast 10 dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot sena anmälningar eller oanmälda studenter. För att få skriva din tentamen måste du visa giltig legitimation. 

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till din tentamen via Ladok. Webbanmälan öppnar fem veckor före tentamensdagen.

Gå till Ladok för tentamensanmälan

Vanliga frågor och svar och en instruktionsfilm som visar hur du anmäler dig i Ladok

Tentamensschema

På tentamensschemat kan du se vilken sal din tenta ges i. Sal fastställs och publiceras på schemat ungefär en vecka före tentamensdagen.

Här hittar du tentamensschema för närmaste månaden

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)