Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyra vårdstudenter får stipendium för sina framstående magisteruppsatser

2021-11-05 

Fyra stipendiater uppmärksammas av Högskolan i Gävle för goda studieinsatser. Stipendiet delas ut genom Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond – det enda egna stipendiet som Högskolan i Gävle har.

Sara Hedström, Sofie Andersson, Erika Fredriksson och Julia Hansen, studenter som får Anna Lisa Detlow-Bergs vårdstipendium 2021.

Sara Hedström, Sofie Andersson, Erika Fredriksson och Julia Hansen. Foto: Anna Sällberg

Stipendiet är en belöning för framgångsrika studieinsatser och i det här fallet får studenterna var sitt stipendium på 10 000 kronor för magisteruppsatser som de skrivit under sina specialistsjuksköterskeutbildningar, med olika inriktningar.

– Det känns väldigt hedersamt att få ta emot ett stipendium för den D-uppsats vi arbetat fram och det känns roligt att den uppskattas av fler. Att få ett stipendium blir ytterligare ett kvitto på att uppsatsen är väl genomförd, säger Erika Fredriksson.

Vanlig arbetsuppgift bland sjuksköterskor

Hon och Julia Hansen har skrivit en uppsats där de genom en systematisk litteraturstudie beskrivit vilka omvårdnadsåtgärder som kan minska risken för flebit/tromboflebit (en slags blodpropp) vid insättande och användning av perifer venkateter (PVK) hos vuxna patienter.

– Vi ville undersöka detta eftersom flebit och tromboflebiter är vanligt förekommande kärlkomplikationer inom vården och att sätta och upprätthålla en PVK är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Det anses nödvändigt att du har god kunskap om förebyggande omvårdnadsåtgärder för att minska risken för flebiter och tromboflebiter, säger Julia Hansen.

Studerade palliativ vård i kommunal hemsjukvård

Sara Hedström och Sofie Andersson har skrivit en uppsats om nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i kommunal hemsjukvård.

– Att få stipendiet är en stor ära och känns väldigt hedrande. Det betyder att alla de timmar man lagt ner faktiskt mynnat ut i något viktigt och bra. Resultatet av uppsatsen har också gett mig saker att tänka på i min yrkesroll som distriktssköterska i mötet med nyexaminerade sjuksköterskor. Något som förhoppningsvis kan leda till ett ännu bättre samarbete i framtiden, säger Sara Hedström.

Erfarna kollegor värderas högt

Resultatet av intervjustudien visade att sjuksköterskor upplevde arbetet med palliativa patienter som utmanande men att det var ett viktigt och givande arbete. De intervjuade värderade även erfarna kollegor högt för att få den stöttning de behövde, på grund av att grundutbildningen endast gav begränsade kunskaper i palliativ vård.

– Det är ett ämne som inte studerats i någon närmare utsträckning så vi valde att titta närmare på det. Det känns stort att andra tycker att det arbete vi gjort och det vi kommit fram till med vår uppsats är värt att uppmärksamma, säger Sofie Andersson.

Text: Anna Sällberg

Fakta:

Anna Lisa Detlow-Berg var rektor vid sjuksköterskeskolan i Gävle mellan åren 1952 och 1966. Hon avled 1998, 94 år gammal, och testamenterade en miljon kronor för att främja vidareutbildning inom vårdyrket.

Stipendium genom fonden delas ut en gång per år inom Akademin för hälsa och arbetsliv sedan 2003. Stipendiet delas ut till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan.

Syftet är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle, tidigare Vårdhögskolan eller Sjuksköterskeskolan i Gävle.

Studenter söker själva stipendiet och vid bedömning läggs särskild vikt vid vilken relevans studentens studieinsats har för vårdyrket och dess utveckling.

Mer information om stipendiet.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-11-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)