Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med anledning av nya riktlinjer om vaccinationsbevis

2021-11-26 

Folkhälsomyndigheten har nya riktlinjer från 1 december gällande vaccinationsbevis.
De gäller dock inte föreläsningar eller examinationer vid Högskolan som inte är att betrakta som allmänna sammankomster eller offentlig tillställning.

coronavirus

Högskolan i Gävle följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från 1 december kommer vaccinationsbevis eller så kallade covid-pass att krävas vid evenemang som är öppna för allmänheten och som har mer än 100 deltagare.

För Högskolans del kommer de nya riktlinjerna inte att påverka den dagliga verk­samheten. Föreläsningar och examinationer är inte att betrakta som allmänna sammankomster. Däremot kan de nya riktlinjerna komma att påverka examens­ceremonier i januari.

-Vi kommer att kontakta utbildningsledarna för de utbildningar som planerar examens­ceremonier, säger Maria Strand, som är chef på avdelningen för utbildningsstöd, UBS. Vi rekommenderar att det planeras för helt digital lösning alternativt hybridlösning där studenterna kan vara på plats och familj och vänner kan medverka digitalt.

Högskolan har sedan tidigare beslutat att inte tillåta externa konferenser eller evene­mang på campus under höstterminen och det gör att beslutet om vaccinationsbevis vid större evenemang inte heller ur den aspekten påverkar verksamheten den närmaste tiden.

-Vi vill helst försöka undvika att hamna i ett läge där vi måste ta fram rutiner för att kunna kontrollera om personer har covid-pass eller inte, säger Maria Strand, och i alla fall under den närmaste tiden borde det vara möjligt.

Högskolans samordningsutskott som bereder frågor kopplade till coronapandemin fortsätter sitt arbete.

-Vi följer utvecklingen både genom de nationella myndigheterna och regionen. I december kommer vi att behöva ta ställning till hur vår verksamhet ska kunna bedrivs under vårterminen. I dagsläget ser vi inte att vi ska gå ifrån den inriktning vi har nu, det vill säga en högskola som är öppen för både undervisning och arbete på campus, säger Maria Strand.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-11-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)