Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan fortsätter med campusundervisning till våren

2021-12-17 

Rektor har tagit ett inriktningsbeslut att från och med vårterminens inledning, den 17 januari 2022, ska kurser, program och examinationer genomföras med utgångspunkt i den distributionsform som aviserats. Det betyder att på det sätt som program eller kurser presenterades inför att studenterna sökte till utbildningen– campus eller distans – så ska det också genomföras.

Coronavirus

Det innebär att undervisning och examination ska genomföras som de ursprungligen är planerade. Det gäller även examinationer i form av salsskrivning. Även ”innedagar” och examinationer som planerats som exempelvis salsskrivning på distanskurser ska genomföras på campus. Det som har gällt för läsperiod 2 (november-januari) kommer alltså att fortsätta att gälla när vi går in i läsperiod 3 (januari-mars).

- Baserat på den information vi har idag från Folkhälsomyndigheten och regeringen, så är det inga begränsningar när det gäller vår verksamhet. Därför vill vi planera för fortsatt undervisning och övrig verksamhet på campus, så långt det är möjligt, säger rektor Ylva Fältholm.

- Vi vet att studenterna har olika önskemål om lösningar på distans även för campusutbildningar, men vi förväntas inte skapa andra lösningar för våra utbildningstillfällen i nuläget. Vi följer utvecklingen dag för dag och om situationen skulle förändras så får vi naturligtvis anpassa oss. En sådan anpassning skulle – om regeringen uppmanar oss till det – kunna vara att föreläsningar kan genomföras i distansform.

Normala öppettider men inga allmänna sammankomster

Högskolan fortsätter att ha öppet enligt de vanliga öppettiderna och den enda inskränkningen från normal verksamhet är att Högskolans lokaler inte kommer att vara bokningsbara för externa organisationer och att allmänna sammankomster inte är tillåtna under läsperiod 3.

-Vi begränsar alltså möjligheterna att ordna allmänna sammankomster på campus, säger Maria Strand, ordförande i Högskolans samordningsutskott för pandemirelaterade åtgärder och tillika chef för Avdelningen för utbildningsstöd. Vi vill fokusera på kärnverksamheten och säkerställa att den kan genomföras med fortsatt god kvalitet. När det gäller covid-pass så förbereder vi oss för en sådan hantering om det skulle bli nödvändigt i framtiden.

Högskolans samordningsutskott för pandemiåtgärder följer myndigheternas råd och anvisningar och har regelbunden kontakt med den regionala smittskyddsenheten.

Frågor om hanteringen av covid-19 kan ställas till studentsupport@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)